Ruim honderdtwintig actievoerders graven fundering kolencentrales af

Eemshaven, Nederland — Meer dan honderdtwintig actievoerders, Groningers en Greenpeace-vrijwilligers, graven vanmiddag een bouwterrein in de Eemshaven af dat is bestemd voor twee nieuwe kolencentrales. Het zand wordt in zakken gestopt en vervoerd naar het provinciehuis in Groningen. Met de zandzakken wordt daar een nooddijk gebouwd. De geplande kolencentrales van de energiebedrijven Nuon en RWE in Eemshaven zijn een bedreiging voor het klimaat vanwege de enorme CO2-uitstoot. De actievoerders maken zich ook grote zorgen om de vervuiling van de Waddenzee met koelwater en uitstoot van fijnstof, dioxines en zware metalen.

Greenpeace-actievoerders uit Nederland, Duitsland en Scandinavië
hebben zich met Groningers uit omliggende dorpen verzameld op het
terrein in de Eemshaven waar de energiebedrijven reusachtige
kolencentrales willen bouwen. In een lang lint graven ze het
funderingszand af, dat daar ter voorbereiding van de bouw is
opgespoten. ‘De energiebedrijven steken hun kop in het zand voor
het klimaatprobleem’, zegt Hans Altevogt, campagneleider klimaat en
energie van Greenpeace Nederland. ‘Ze kunnen beter investeren in
schone energiebronnen, in plaats van het klimaat met steeds meer
CO2-uitstoot te belasten’. De grote luchtvervuiling van een
kolencentrale tast ook de nu nog de schone lucht van Groningen
aan.

In opdracht van Nuon en RWE is vorige maand begonnen met het
opspuiten van het bouwterrein, terwijl de Provincie Groningen nog
geen milieuvergunning heeft afgegeven voor de kolencentrales. De
actievoerders vullen met het zand duizenden zandzakken. Later deze
middag worden die gebruikt om een nooddijk voor het Groningse
provinciehuis te bouwen. ‘De dijken in het noorden zijn veel
kwetsbaarder dan in de rest van Nederland. Juist hier zou het
provinciebestuur iets moeten doen tegen klimaatverandering en het
rijzen van de zeespiegel. De bouw van de kolencentrales moet nu
worden gestopt’, zegt Altevogt.

De Groningse Commissaris van de Koningin Hans Alders verwelkomt
de centrales met werkgelegenheidsargumenten. Maar uit onderzoek van
de Erasmus Universiteit blijkt dat energiebesparing en duurzame
energie duizenden banen méér opleveren dan de geplande
kolencentrales. Dat zou het provinciebestuur van Groningen moeten
aanspreken. De vervuiling van de kolencentrales van RWE en Nuon is
gelijk aan die van miljoenen auto’s. Bovendien is de belofte van
ondergrondse CO2-dumping, die Nuon ‘schone kolen’ noemt, gebaseerd
op drijfzand. Die techniek is energieverslindend, duur en de kosten
ervan zullen op de belastingbetaler worden afgewenteld.

Greenpeace voert de komende tijd de campagne “Help ons klimaat
niet naar de kolen” tegen de komst van vijf kolencentrales in
Nederland. Meer informatie op www.stopnieuwekolencentrales.nl