Merendeel Nederlandse bevolking wil windenergie in plaats van kernenergie

Zwolle, Nederland — Greenpeace voert vandaag actie bij het verkiezingscongres van het CDA in Zwolle. Twee klimmers hebben bij de ingang van het congresgebouw een spandoek opgehangen met de tekst CDA: geef milieu een stem. Het CDA stelt vandaag met haar leden het programma vast voor de komende verkiezingen op 22 januari. Greenpeace wil dat het CDA in een volgend kabinet het rentmeesterschap, een van de pijlers van de partij, weer serieus neemt en het milieu hoger op de agenda zet.

Greenpeace voert vandaag actie bij het verkiezingscongres van het CDA in Zwolle. Twee klimmers hebben bij de ingang van het congresgebouw een spandoek opgehangen met de tekst CDA: geef milieu een stem. Het CDA stelt vandaag met haar leden het programma vast voor de komende verkiezingen op 22 januari. Greenpeace wil dat het CDA in een volgend kabinet het rentmeesterschap, een van de pijlers van de partij, weer serieus neemt en het milieu hoger op de agenda zet.

Het CDA zegt maatregelen te willen nemen om klimaatverandering, veroorzaakt door CO2-uitstoot, tegen te gaan. Maar het huidige demissionaire kabinet Balkenende kiest daarbij voor de verkeerde alternatieven. Om aan de Kyoto-verplichtingen te voldoen, wil het CDA kerncentrale Borssele langer openhouden dan de afgesproken sluitingsdatum in 2003. Onlosmakelijk verbonden aan het openhouden van Borssele is de produktie van hoogradioactief afval. Dit kernafval blijft nog 240.000 jaar een gevaar voor mens en milieu. De echte oplossing voor het broeikaseffect, duurzame energie, wordt door het beleid van Balkenende I effectief de nek omgedraaid. De maatregelen om de vraag naar groene stroom te stimuleren zijn – door ecotax te heffen op groene stroom – grotendeels tenietgedaan. Tegelijkertijd is de compenserende maatregel om het aanbod van groene stroom te bevorderen onvoldoende om duurzame energie in Nederland te stimuleren en de duurzame energiedoelstellingen te halen. De zogeheten MEP-regeling1 is dan ook door alle marktpartijen afgewezen.

Uit een onderzoek dat Intomart in opdracht van Greenpeace heeft uitgevoerd blijkt dat 89% van de Nederlandse bevolking windenergie prefereert boven kernenergie. 60% van de Nederlanders ziet kernenergie niet als een schone energiebron.2 Uit het feit dat 1,2 miljoen huishoudens zijn overgestapt op groene stroom, valt af te leiden dat het Nederlandse publiek ook daadwerkelijk kiest voor groene energie. Met de actie van vandaag en een reeks van activiteiten in de aanloop naar de verkiezingen wil de milieuorganisatie ervoor zorgen dat een nieuw kabinet duurzame energie wel stimuleert en dat Borssele in 2003 wordt gesloten. Greenpeace roept het CDA op haar eigen normen en waarden in acht te nemen: neem principes als rentmeesterschap én de wens van de bevolking serieus en voer een duurzamer energiebeleid.

1 MEP staat voor wet Milieukwaliteit Electriciteitsproductie. Dit wetsvoorstel komt in plaats van de ecotax- vrijstelling voor groene stroom en wordt op 9 december in het parlement behandeld en op 17 december in stemming gebracht.

2 ‘De houding ten aanzien van windparken op de Noordzee’, Intomart Beleidsonderzoek, in opdracht van Greenpeace Nederland, Hilversum, juli 2002.