Nederland — Amsterdam, 8 juli 2010 – Europa kan in 2050 nagenoeg alle energie op een schone manier opwekken. Dat bewijst Greenpeace in het vandaag gelanceerde Energy (R)evolution Scenario. Dit scenario is de noodrem die nodig is om klimaatverandering in de kiem te smoren. Greenpeace roept Paars Plus op te kiezen voor dit ambitieuze energieplan.

‘De omslag naar een volledig schone Europese energievoorziening
is haalbaar en betaalbaar. De grote vraag is nu: zal het eerste
kabinet-Rutte genoeg lef hebben om het startschot geven voor deze
energierevolutie? Of zal het de geschiedenisboekjes ingaan als hét
kabinet dat onze schone toekomst onmogelijk maakte door de bouw van
nog meer vervuilende kern- en kolencentrales?’ aldus Ike Teuling,
campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace.

Duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie, efficiënter
energiegebruik en een slim netwerk kunnen Europa voorzien van
voldoende betrouwbare, betaalbare en schone energie. Inzetten op
100 procent duurzame energie is niet alleen goed voor het klimaat,
het is ook goed voor het herstel van de economie. De extra
investeringen in windparken en andere duurzame energiebronnen
verdienen zichzelf op termijn terug door drastische besparingen op
brandstofverbruik. De productiekosten voor elektriciteit zullen
tijdelijk stijgen maar uiteindelijk lager zijn dan in het
referentiescenario. In de schone energie sector zullen meer dan een
miljoen Europese banen worden gecreëerd.

Greenpeace roept de partijen die nu onderhandelen over een Paars
Plus kabinet op te kiezen voor duurzame energie. Teuling: ‘De
eerste stap die de coalitiepartijen daarbij moeten nemen is de
plannen voor nieuwe kern- en kolencentrales in de ijskast te
zetten.  Deze logge, inflexibele en ouderwetse centrales staan de
transitie naar een flexibel en decentraal energiesysteem in de weg.
Binnen Paars Plus is er een meerderheid tegen een tweede
kerncentrale en zelfs de VVD heeft in haar partijprogramma
opgenomen tegen de bouw van nieuwe kolencentrales te zijn. Paars+
heeft alle potentie om de energierevolutie mogelijk maken.’

De feiten van het Energy Revolution Scenario op een rijtje:

–          95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte
van 1990

–          44 procent duurzame elektriciteit in 2020, 97 procent
in 2050

–          25 procent duurzame energie in 2020, 92 procent in
2050

–          1,2 miljoen banen in duurzame energie sector in 2030,
780.00 meer dan in het referentiescenario

–          Investering tot 2050: 3800 miljard euro. 1800 miljard
extra ten opzichte van 2000 miljard investeringen in
referentiescenario

–          Kostenbesparing op brandstof: 62 miljard euro per
jaar. In totaal 2600 miljard besparing in 2050.

–          Energy Revolution Scenario is per saldo 800 miljard
euro goedkoper dan het referentiescenario.

–          Elektriciteitsprijs stijgt tot 2030 met1,2 cent per
kWh, daarna wordt elektriciteit goedkoper dan in het
referentiescenario