Rotterdam, Nederland — Vier actievoerders van Greenpeace Nederland hebben tijdens de vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad een groot spandoek bevestigd aan de gevel van het stadhuis. De tekst daarop: ‘Help ons klimaat niet naar de kolen’. De Rotterdamse raad neemt vanavond een besluit over de komst van de kolencentrale van Electrabel op de Maasvlakte. Greenpeace wil raadsleden ervan overtuigen vanavond voor schone energie te stemmen en de kolencentrale tegen te houden.

Kolencentrales zorgen voor de meeste CO2-uitstoot op aarde en zijn daarom de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering.

“De raadsleden van Rotterdam hebben vanavond de kans ons te
verlossen van één van de vier vervuilende kolencentrales die nog
gepland staan in Nederland. Het zou onbegrijpelijk zijn als de
gemeenteraad instemt met de komst van deze CO2-braker van
Electrabel”, zegt Joris den Blanken, campagneleider klimaat en
energie van Greenpeace Nederland. Rotterdam sloot zich eerder dit
jaar aan bij het klimaatinitiatief van Bill Clinton en verplichtte
zich daarmee de CO2-uitstoot in 2025 te halveren. De geplande komst
van twee kolencentrales op de Maasvlakte (van E.on en Electrabel)
zou deze verplichting tot een farce maken. In plaats van beperking
van de CO2-uitstoot, leiden de kolencentrales tot een verhoging van
de uitstoot vergelijkbaar met de vervuiling van alle auto’s van
Rotterdam.

Met mooie verkooppraatjes probeert Electrabel de gemeenteraad
voor zich te winnen. Electrabel belooft een efficiënte centrale te
bouwen, maar een warmtekrachtcentrale op aardgas is drie keer
zuiniger. Ook laat Electrabel de mogelijkheid open om de centrale
voor 100 procent met kolen te stoken. Beloften voor de bijstook van
biomassa worden alleen nageleefd als voldoende subsidie beschikbaar
komt. Het verhaal van Electrabel over CO2-afvang en -opslag is
ongeloofwaardig. Die technologie is onbewezen voor een
kolencentrale en is voorlopig niet toepasbaar. Verder probeert
Electrabel de gemeenteraad te paaien door te wijzen op sponsoring
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Electrabel laat bedrijfseconomische belangen prevaleren boven
natuur en gezondheid. Greenpeace heeft berekend dat de
kolencentrale meer dan 100 miljoen euro aan maatschappelijke kosten
met zich meebrengt. Het gaat dan om extra kosten door
klimaatverandering en schade aan natuur en gebouwen door
vervuiling. Ook veroorzaakt de vervuiling meer
gezondheidsproblemen. Dat is zorgwekkend voor een regio waar
jaarlijks al 1200 tot 1500 mensen vroegtijdig overlijden door
luchtverontreiniging.

Een ander belangrijk argument voor raadsleden om tegen te
stemmen is dat kolencentrales schone energie in de weg staan.
Ondernemers investeren steeds meer in alternatieven. Afgelopen
maandag protesteerden tuinders in het Westland nog tegen de komst
van kolencentrales. Hun schone warmtekrachtcentrales krijgen geen
aansluiting op het net omdat de kolencentrales alle netcapaciteit
opeisen. Greenpeace vraagt Rotterdam te kiezen voor schone energie:
investeer in windparken in de Noordzee en kies in de stad voor
warmtekrachtcentrales op aardgas en duurzame biomassa.