Greenpeace: Kernenergie is nooit veilig

Amsterdam, Nederland — Dertig actievoerders van Greenpeace Nederland gekleed als kernafvalvaten zijn het terrein van kerncentrale Borssele binnengedrongen. Zij laten hiermee zien dat kerncentrales nooit 100 procent te beveiligen zijn. Kerncentrales produceren niet alleen levensgevaarlijk radioactief afval, maar zijn ook een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Toch overweegt het kabinet om kerncentrale Borssele ook na 2013 open te houden. Greenpeace eist van het kabinet duidelijkheid en daadkracht: Borssele sluiten in 2013 en investeren in energie die op een veilige manier bijdraagt aan het stoppen van klimaatverandering zoals zon, wind en schone biomassa.

Dertig actievoerders van Greenpeace Nederland zijn gekleed als kernafvalvaten het terrein van kerncentrale Borssele binnengedrongen. Zij laten hiermee zien dat kerncentrales nooit 100 procent te beveiligen zijn.

Dertig actievoerders van Greenpeace Nederland gekleed als
kernafvalvaten zijn het terrein van kerncentrale Borssele
binnengedrongen. Zij laten hiermee zien dat kerncentrales nooit 100
procent te beveiligen zijn. Kerncentrales produceren niet alleen
levensgevaarlijk radioactief afval, maar zijn ook een potentieel
doelwit voor terroristische aanslagen. Toch overweegt het kabinet
om kerncentrale Borssele ook na 2013 open te houden. Greenpeace
eist van het kabinet duidelijkheid en daadkracht: Borssele sluiten
in 2013 en investeren in energie die op een veilige manier
bijdraagt aan het stoppen van klimaatverandering zoals zon, wind en
schone biomassa.

“Kernenergie is nooit veilig. In de huidige instabiele wereld
zijn kerncentrales een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme. Een
kerncentrale is voor kwaadwillenden het ultieme doel om schade en
chaos te veroorzaken en de elektriciteitsvoorziening in gevaar te
brengen,” aldus Femke Bartels, campagneleider klimaat en energie
van Greenpeace. “De ‘kernafvalvaten’ van vandaag illustreren dat
ondanks de hekken en camera’s ook de beveiliging van Borssele niet
waterdicht is. Dit keer zijn het vreedzame actievoerders, maar
kwaadwillenden kunnen op het terrein van de kerncentrale veel
schade aanrichten.”

Voorstanders van kernenergie misbruiken de problemen rond
klimaatverandering om kernenergie te promoten. Maar kernenergie is
een schijnoplossing. De nadelen overtreffen de voordelen: er is
geen oplossing voor het kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk
blijft, de voorraad uranium – de grondstof voor kernenergie – is
binnen 50 tot 70 jaar uitgeput, ongelukken zijn in ouder wordende
centrales zoals Borssele nooit uit te sluiten en nucleaire
fabrieken zijn een interessant doelwit voor terroristen. Goede
oplossingen voor klimaatverandering zijn voor handen. In Nederland
staan investeerders in de rij om schone energie op te wekken met
bijvoorbeeld windmolens op de Noordzee. Het is daarom wrang dat dit
kabinet wel de optie openhoudt om Borssele niet te sluiten, maar
tegelijkertijd de geldkraan voor duurzame energie dichtdraait.

Kerncentrales en opslagplaatsen voor kernafval zijn
‘aantrekkelijke’ doelwitten voor terroristische aanslagen, omdat
een groot gebied radioactief besmet kan raken. Bij een aanslag of
ongeluk kan meer radioactief materiaal vrijkomen dan in Tsjernobyl
het geval was, wat betekent dat een gebied tot 100.000 vierkante
kilometer (een gebied groter dan Nederland en België bij elkaar)
ontruimd zou moeten worden [1]. Het aantal doden als gevolg van
kanker kan dan oplopen tot meer dan een miljoen.

Hoewel in het regeerakkoord is afgesproken dat de kerncentrale
Borssele in 2013 wordt gesloten, roept staatssecretaris Van Geel
steeds vaker dat Borssele wat hem betreft open kan blijven. Met
alle milieu- en veiligheidsrisico’s van dien. Borssele is met 32
jaar nu al één van de oudste kerncentrales in de wereld. Oude
kerncentrales zijn een onbekende en onzekere factor [2]. Veel
vergelijkbare kerncentrales zijn inmiddels gesloten. Kerncentrales
van hetzelfde type als Borssele hebben geregeld problemen met
scheurtjes en corrosie bij de reactorkern.

Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat Van Geel de voorgenomen
sluiting van de kerncentrale weer ter discussie stelt. “Openhouden
van Borssele is hoog spel spelen. Aan kernenergie kleven teveel
risico’s en problemen om een echte oplossing te kunnen zijn voor
klimaatverandering,” aldus Femke Bartels. “De enige oplossing voor
klimaatverandering is zo snel mogelijk overstappen op écht duurzame
energiebronnen zoals zon, wind en biomassa.”

Welke wereldwijde problemen spelen er deze week rond
kernenergie? Lees
hier
het weekjournaal kernenergie.

[1] “Nuclear Reactor Hazards, ongoing dangers of operating
nuclear technology in the 21st century”, rapport voor Greenpeace
International, April 2005
(http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclearreactorhazards)

[2] “Verlengde opening Borssele: risico’s en kosten”, rapport
Profundo, april 2005
(www.greenpeace.nl/reports/verlengde-opening-borssele)

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie
wordt in Nederland gesteund door ongeveer 612.000 donateurs.
Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie,
giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee.