Greenpeace blij met serieuze politieke aandacht voor vervuiling door kernafval Borssele

Amsterdam, Nederland — De Tweede Kamer sprak gisteravond unaniem haar bezorgdheid uit over de manier waarop kerncentrale Borssele met haar kernafval omgaat. Het CDA riep de regering in een motie op, te voorkomen dat kerncentrale Borssele in de toekomst haar afval mag opwerken zonder dat het parlement zich hierover kan uitspreken. Deze motie werd gisteravond met algemene stemmen aangenomen. Greenpeace is blij dat de Tweede Kamer het huidige kernafvalbeleid onaanvaardbaar vindt en de regering dwingt het kernafvalprobleem serieuzer aan te pakken. De milieuorganisatie vraagt nu van de regering de motie zorgvuldig uit te werken, zodat radioactieve vervuiling van de Noordzee door opwerking van het Nederlandse kernafval in Frankrijk, definitief kan stoppen.

Greenpeace actievoerders blokkeren het kerntransport van Borssele naar La Hague, Frankrijk, met een stootjuk op de rails. (c)GP/Reynaers

De Tweede Kamer sprak gisteravond unaniem haar bezorgdheid uit
over de manier waarop kerncentrale Borssele met haar kernafval
omgaat. Het CDA riep de regering in een motie op, te voorkomen dat
kerncentrale Borssele in de toekomst haar afval mag opwerken zonder
dat het parlement zich hierover kan uitspreken. Deze motie werd
gisteravond met algemene stemmen aangenomen. Greenpeace is blij dat
de Tweede Kamer het huidige kernafvalbeleid onaanvaardbaar vindt en
de regering dwingt het kernafvalprobleem serieuzer aan te pakken.
De milieuorganisatie vraagt nu van de regering de motie zorgvuldig
uit te werken, zodat radioactieve vervuiling van de Noordzee door
opwerking van het Nederlandse kernafval in Frankrijk, definitief
kan stoppen.

De motie wijzigt helaas weinig aan het huidige voornemen van
EPZ, eigenaar van de kerncentrale, om de opwerkingscontracten met
de Franse nucleaire fabriek in La Hague te verlengen.
Staatssecretaris Van Geel gaf vorige week aan de Tweede Kamer toe
dat hij in een ‘nul-situatie’ voor directe opslag van het kernafval
zou kiezen in plaats van voor opwerking. Hij zei echter ook dat hij
nu niets aan de beslissing van EPZ wilde doen vanwege de financiële
risico’s. De aangenomen motie, waarin gevraagd wordt om een
wijziging van de kernenergiewet, kan er gelukkig wel voor zorgen
dat in de toekomst EPZ niet een haar eentje kan besluiten wat er
gebeurt met het Nederlandse kernafval. Eerst zal de regering zich
daar dan over moeten uitspreken.

Greenpeace voert al jaren campagne tegen het opwerken van
kernafval uit Borssele in Frankrijk. Tot nu toe wilden de
kerncentrale en de overheid niet stoppen met opwerken. De kosten om
contracten met de Franse fabriek op te breken, zouden te hoog zijn.
Maar eind 2003 – de oorspronkelijke sluitingsdatum van de centrale
– liepen de contracten met de fabriek in Frankrijk automatisch af.
Zowel de Tweede Kamer als Greenpeace hebben staatssecretaris Van
Geel meermaals gewezen op zijn verantwoordelijkheid om op dat
moment in te grijpen. De afgelopen maand heeft Greenpeace met een
blokkade van een kerntransport uit Borssele en het aanbieden van
een vat radioactief slib van de zeebodem bij de opwerkingsfabriek
actie gevoerd om Van Geel en de Tweede Kamer op te roepen een einde
te maken aan opwerking.

Opwerking is vanuit het oogpunt van milieu en proliferatie
rampzalig. De fabriek in La Hague haalt plutonium en uranium uit
het kernafval, waarbij per jaar miljoenen liters radioactief afval
in zee worden geloosd. Het hoogradioactieve afval komt vervolgens
weer terug naar Nederland. Greenpeace heeft meerdere malen de
schadelijke effecten van opwerking aangetoond. Door haar kernafval
te blijven opwerken gaat Nederland loodrecht tegen internationale
ontwikkelingen in. De regering is volgens internationale verdragen
verplicht om te kiezen voor directe opslag. Landen als België,
Duitsland, Zweden, Spanje en Zwitserland hebben vanwege vervuilende
radioactieve lozingen al besloten te stoppen met opwerking en slaan
hun kernafval nu direct op.

Omdat bij opwerking plutonium vrijkomt, brengt het ook
proliferatiegevaar met zich mee. Internationale leiders, zoals de
Amerikaanse president Bush en het hoofd van het Internationaal
Atoomagentschap (IAEA) El Baradei, waarschuwden de afgelopen
maanden regelmatig voor de risico’s van opwerking. In Frankrijk
staat nu al ruim 3000 kilo Nederlands plutonium opgeslagen.
Plutonium verkopen is geen optie, want er is geen markt voor. En in
Nederland is geen plek om het plutonium op te slaan.

Het besluit van de Tweede Kamer dwingt de regering zorgvuldiger
met het kernafvalprobleem om te gaan. Greenpeace zal de regering
daarbij op de voet blijven volgen. “Deze motie lost de vervuiling
door Nederlands kernafval in Frankrijk nu nog niet op,” aldus
nucleair deskundige Rianne Teule van Greenpeace. “Het komt er nu op
aan dat de regering de motie goed uitwerkt. Die besloot
kerncentrale Borssele open te houden tot 2013 en moet er voor
zorgen dat het Nederland niet langer schuldig is aan vervuiling van
de Noordzee.”