Wil je meer doen?
#Bossen #Klimaat & Energie #Landbouw #Luchtvaart Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we…

Doe mee ×

Sinds de staatssteun aan KLM is aangekondigd in juni, hebben veel experts zich uitgesproken. En dat waren niet alleen experts van milieuorganisaties. Ook gewaardeerde wetenschappers, gezaghebbende instanties, en opiniemakers roepen op tot groen herstel en geven commentaar op het gebrek aan klimaatvoorwaarden bij de miljardeninjectie in KLM. Hieronder zetten we hun argumenten op een rijtje.

Planbureau’s: ‘meer doen dan de brand blussen’

‘We moeten meer doen dan alleen de brand blussen,’ is de boodschap van de directeuren van de drie grootste planbureaus in Nederland (Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving). Ze sporen aan op een toekomstbestendige uitgave van de corona-miljarden. Want ondanks dat we nu de neiging hebben om voor korte termijn oplossingen te kiezen, moeten we juist nu het oplossen van het klimaatprobleem bij beslissingen betrekken. En dat geldt ook voor de staatssteun aan KLM, waar geen doeltreffende klimaatvoorwaarden aan vastzitten.

De Nederlandsche Bank: ‘benut de kansen voor groen herstel’

Ook de Nederlandsche bank deed de oproep ‘benut de kansen voor groen herstel’. Ze stelden dat een klimaattransitie op de middellange termijn zowel de economie, als verduurzaming kan stimuleren. 

SER: ‘coronacrisis geen excuus’

De Sociaal-Economische Raad (SER) zegt dat de coronacrisis niets verandert aan de klimaatdoelen. Het is geen excuus voor het nalaten van de huidige klimaatdoelen en negeren van de klimaatproblemen.

Europese Luchtvaartorganisatie: ‘groen weer opbouwen’

Zelfs de Europese Luchtvaartorganisatie, waar KLM lid van uitmaakt, zegt dat de luchtvaart in Europa op een groene manier weer opgebouwd moet worden. Dat schrijven ze in een brief naar ministers van de EU. Na de klap die de coronacrisis uitdeelt, is het belangrijk dat verduurzaming plaatsvindt in de luchtvaart, om zo toekomstbestendiger te worden. Ze omschrijven het als een kans to ‘build back better’.

Hoogleraar Dirk Schoenmaker: ‘steunmaatregelen zijn uitgelezen kans’

Dirk Schoenmaker is hoogleraar banking en finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij beargumenteert in Het Financieele Dagblad dat de steunmaatregelen een uitgelezen kans is om met voorwaarden ‘grote stappen af te dwingen’. Dat maakt KLM en Schiphol uiteindelijk sterker. 

Verslaggever Robert Giebels: ‘misgelopen kans’

Ook Robert Giebels, politiek-financieel verslaggever bij de Volkskrant, laat weten dat de huidige staatssteun alleen het kortetermijnperspectief tegemoet komt. Dat er geen groene voorwaarden aan vastzitten is een misgelopen kans voor de toekomst. 

Columnist Irene van Staveren: ‘hoe houdbaar is de luchtvaartsector?’

Columnist Irene van Staveren twijfelt in Trouw aan de houdbaarheid van de luchtvaartsector in een omgeving die zich steeds meer zal moeten houden aan de regels rondom het klimaatbeleid. Ze omschrijft de huidige staatssteun als een gemiste kans om bindende voorwaarden te stellen aan KLM.

Fellow Kees Cools: ‘KLM wordt onterecht voorgetrokken’

Kees Cools is Fellow aan het Governance Department van Tilburg University. Zijn analyse, in de Volkskrant, van de miljardensteun is dat KLM onterecht wordt voorgetrokken door de overheid. Zonder belasting, accijns, CO2-heffing of binding aan het klimaatakkoord mag de luchtvaart als enige blijven vervuilen. En dat is niet eerlijk.

PhD Tim Bleeker: ‘steun heeft vermijdelijke grote negatieve impact’

PhD kandidaat Environmental Law Tim Bleeker stelt, in Trouw, dat ‘de steun voorzienbaar en vermijdelijk een grote negatieve impact zal hebben op het klimaat.’

Columnist Bert Wagendorp: ‘steun is niet te rechtvaardigen’

Columnist Bert Wagendorp stelt in de Volkskrant dat de steun aan KLM vanuit verschillende invalshoeken niet te rechtvaardigen is. Omdat de centrale rol van de luchtvaartmaatschappij in de Nederlandse economie een ongegrond argument is.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Franka Beijers.