Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan om van de Noordpool een beschermd gebied te maken waar olieboringen en commerciële visserij niet zijn toegestaan. ‘Geweldig nieuws’, vindt Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat & energie. ‘Voor onze campagne is het een succes, maar de echte overwinning is vooral voor de meer dan 5 miljoen supporters wereldwijd die de Noordpool willen beschermen.’

‘De enige manier om op de lange termijn het Noordpoolgebied te beschermen, is door het instellen van een reservaat. Delen van dat gebied moet verboden terrein worden verklaard voor alle schadelijke activiteiten’, vertelt Faiza. ‘De motie is een tweede belangrijke stap om landen rondom het Noordpoolgebied, zoals Noorwegen, Denemarken, Canada, Amerika en Rusland daarvan te overtuigen. Finland, een van de andere Arctische staten, heeft de eerste stap gezet. Dat land heeft al officieel beleid om de Noordpool met rust te laten.’

Hebzucht en olie

Faiza, die zich al jaren samen met Greenpeace inzet voor bescherming van de Noordpool, benadrukt wel dat er nog een lange weg te gaan is vanwege de belangen die op het spel staan. De afgelopen dertig jaar is het zee-ijs in de zomer met 75 procent afgenomen. Daardoor is het voorheen ondoordringbare gebied nu een gedeelte van het jaar toegankelijk voor schepen waardoor oliemaatschappijen als Shell en Gazprom hun kans schoon zien. Faiza: ‘De olie-industrie ‘moet’ dagelijks 90 miljoen vaten olie omhoog pompen om de wereldwijde honger naar olie te stillen. Bij gratie van het terugtrekkende ijs hopen zij hun positie in de wereldeconomie te kunnen behouden, nu goed bereikbare olievoorraden opraken.’

Help het prachtige Noordpoolgebied beschermen. Sluit je aan bij de beweging van 5 miljoen supporters en teken nu de petitie.

Eerder succes voor de Zuidpool

Greenpeace wil dat het Noordpoolgebied wordt uitgeroepen tot internationaal erkend natuurreservaat. De geschiedenis laat zien dat het kan: in 1991 verbood de internationale gemeenschap elke schadelijke activiteit op Antarctica, het Zuidpoolgebied. De twee gebieden zijn weliswaar niet een-op-een met elkaar te vergelijken – Antarctica was terra incognita waardoor het eenvoudiger was om de lat voor natuurbescherming hoog te leggen – maar het doel is hetzelfde. Talloze landen aasden destijds op de bodemschatten van het continent. Na flinke inspanningen om een plundering van dit prachtige gebied voorkomen, behaalden we een van de grootste overwinningen uit onze geschiedenis: het Verdrag van Antarctica werd uitgebreid met een milieuprotocol dat vijftig jaar lang elke vorm van grondstoffendelving verbiedt.

Bescherm de Noorpool

‘Tot het zover is voor de Noordpool, voeren wij de druk in de Noordelijke staten flink op’, zegt Faiza. ‘Dat doen we door parlementariërs te informeren en grote groepen mensen op de been te brengen. Denemarken is al terughoudend met het verstrekken van licenties voor olieboringen en Finland sprak zich zelfs al uit voor een reservaat op de Noordpool. Dat laat zien dat deze landen zelf ook serieuze twijfels hebben.’

Lees meer over de situatie op de Noordpool, en wat jij kunt doen om deze te beschermen.

Faiza Oulahsen op Twitter