Start klimaatcampagne Greenpeace voor 1 miljoen spaarlampen

Nederland — Minister-president Balkenende vervangt vandaag gloeilampen door spaarlampen in het torentje in Den Haag. Zijn Britse ambtsgenoot Blair deed dit al eerder bij zijn ambtswoning op Downing Street 10. Met het indraaien van spaarlampen ondersteunt de premier de nieuwe klimaatcampagne van Greenpeace. De milieuorganisatie roept Nederlanders op in totaal 1 miljoen extra spaarlampen in te draaien voor het begin van de lente. Greenpeace wil met deze campagne laten zien hoe mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Premier Balkenende vervangt in het torentje een gewone lamp voor een spaarlamp

Tijdens het indraaien van de spaarlamp maakt Greenpeace een foto
van premier Balkenende. Deze komt op een website te staan met
andere foto’s van bekende Nederlanders, zoals Antonie Kamerling,
Sophie Hilbrand en Dyanne Beekman. Samen met vele onbekende
Nederlanders geven zij er aan hoeveel spaarlampen ze hebben
aangeschaft. “Als Nederlanders massaal overstappen van de gloeilamp
op de spaarlamp bespaart dat veel energie”, aldus Liesbeth van
Tongeren, algemeen directeur van Greenpeace Nederland. “En het
levert nog geld op ook.”

Gloeilampen verbruiken veel stroom. Om deze stroom op te wekken
worden fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas verbrand. Hierbij
komt CO2 vrij, een van de gevaarlijkste broeikasgassen. Met 1
miljoen spaarlampen kunnen we het elektriciteitsverbruik van een
stad als Den Helder besparen, én de bijbehorende CO2-uitstoot. Door
10 spaarlampen in te draaien bespaart een huishouden bovendien
gemiddeld 79,- euro per jaar. En dat voor een goede kwaliteit
spaarlamp 6 jaar lang. Op dit moment zijn van de gemiddeld 31
lampen in Nederlandse huishoudens er nog maar 4 een spaarlamp. Er
valt dus veel winst te behalen.

Onlangs presenteerde Greenpeace een studie die aantoont dat een
schone energievoorziening in 2050 al mogelijk is. Zónder kolen- en
kerncentrales. Nederland kan de uitstoot van CO2 met 80%
verminderen. Volgens het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Instituut, de
maker van het rapport, is het daarvoor noodzakelijk dat we slimmer
met energie omgaan. Een ambitieuzer overheidsbeleid op energie is
nodig, maar mensen kunnen zélf thuis ook simpele maatregelen nemen
die veel besparing opleveren.

Door energieverspillende gloeilampen zo snel mogelijk te
vervangen door moderne spaarlampen gaan we klimaatverandering
tegen. Liesbeth van Tongeren: “Nederlanders zullen Greenpeace de
komende tijd op de meest verrassende plekken op zien duiken met de
spaarlamp. Want werken aan het klimaatprobleem kun je overal.”

Politici en BN’ers die deze campagne steunen zijn verder:

Antonie Kamerling, Jochem van Gelder, Sophie Hilbrand, Gijs
Wanders, Winston Post, Sarah Jonker, Tijn Docter, Ruben van der
Meer, Everon Jackson Hooi, Esmarel Gasman, Lodewijk Hoekstra,
Dyanne Beekman, Daniël Boissevain, Jan Marijnissen, Maxime
Verhagen, Wouter Bos, André Rouvoet, Femke Halsema, Bas van der
Vlies en Alexander Pechtold.