Greenpeace: Essent’s groene imago is een aanfluiting

Amsterdam, Nederland — Greenpeace demonstreert vandaag met een fluitconcert bij de aandeelhoudersvergadering van Essent. Actievoerders delen gele fluitjes – met daarop het nucleaire teken – uit aan de aandeelhouders van het energiebedrijf. Deze fluitjes staan symbool voor de aanfluiting die het groene imago van Essent is. Essent is als grootaandeelhouder van kerncentrale Borssele medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt met het kernafval. Daarmee ook voor de gevolgen van het opwerken van het Nederlandse kernafval in Frankrijk – een zinloos proces waarmee we lucht en zee radioactief vervuilen. Greenpeace vraagt de aandeelhouders tijdens de vergadering Essent aan te spreken op haar milieuvervuilende beleid.

Greenpeace demonstreert met een fluitconcert bij de aandeelhoudersvergadering van Essent. Deze fluitjes staan symbool voor de aanfluiting die het groene imago van Essent is. ©GP/van Delden

Greenpeace demonstreert vandaag met een fluitconcert bij de
aandeelhoudersvergadering van Essent. Actievoerders delen gele
fluitjes – met daarop het nucleaire teken – uit aan de
aandeelhouders van het energiebedrijf. Deze fluitjes staan symbool
voor de aanfluiting die het groene imago van Essent is. Essent is
als grootaandeelhouder van kerncentrale Borssele
medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt met het kernafval. Daarmee
ook voor de gevolgen van het opwerken van het Nederlandse kernafval
in Frankrijk – een zinloos proces waarmee we lucht en zee
radioactief vervuilen. Greenpeace vraagt de aandeelhouders tijdens
de vergadering Essent aan te spreken op haar milieuvervuilende
beleid.

Opwerken van kernafval is uit het oogpunt van milieu en
proliferatie rampzalig. Bij het opwerken loost de fabriek in het
Franse La Hague elk jaar miljoenen liters radioactief afval in de
lucht en in zee. Om deze radioactieve vervuiling te verminderen,
ondertekende ook Nederland een internationaal verdrag dat directe
opslag van kernafval de voorkeur geeft boven opwerking. Daarnaast
komt bij opwerken van kernafval plutonium vrij, de belangrijkste
grondstof voor kernwapens. In Frankrijk staat nu al 3000 kilo
Nederlands plutonium opgeslagen, zonder dat daarvoor een bestemming
is. De komende tien jaar komt daar nog eens 1000 kilo bij. Het
vrijgekomen plutonium en uranium wordt nauwelijks hergebruikt als
brandstof. En het overgebleven kernafval blijft na opwerken nog net
zo goed honderdduizenden jaren gevaarlijk.

Begin dit jaar had Essent de kans om een einde te maken aan het
vervuilende opwerken van het Nederlandse kernafval. De contracten
van kerncentrale Borssele met de opwerkingsfabriek in La Hague
liepen tot eind 2003, de oorspronkelijke sluitingsdatum van de
kerncentrale. Maar omdat de kerncentrale nu openblijft tot 2013,
moesten er nieuwe afspraken worden gemaakt over het kernafval.
Greenpeace vroeg Essent daarom al in september 2003 om druk uit te
oefenen op Borssele om de contracten niet te verlengen. Essent zei
toen zich hierop te zullen beraden. Maar in maart van dit jaar liet
de directie van Essent weten er geen bezwaar tegen hebben dat het
kernafval uit Borssele ook de komende tien jaar wordt
opgewerkt.

“Hoe kan Essent zeggen dat ze streven naar een schoon milieu,
maar tegelijk toelaten dat bij het opwerken van Nederlands
kernafval radioactief afvalwater in Frankrijk in zee wordt geloosd?
Heeft Essent dan geen bezwaar tegen de productie van nog eens 1000
kilo kernwapengevaarlijk plutonium? Aldus Rianne Teule,
campagneleider kernenergie van Greenpeace. Terwijl Essent de mond
vol heeft van ‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘verantwoord
ondernemen’, wegen de financiële argumenten kennelijk zwaarder dan
milieu en veiligheid.”

Greenpeace hoopt dat de aandeelhouders van Essent, voornamelijk
gemeentes en provincies, het energiebedrijf laten inzien dat ze
haar groene imago moet waarmaken. Dat betekent dat Essent Borssele
onder druk moet zetten om alsnog af te zien van opwerken van
kernafval en dat het energiebedrijf moet investeren in echte
duurzame energie als zon- en windenergie.

Notes:

Zie voor meer informatie over het vermeende groene imago van Essent www.essent-kernenergie.nl en voor meer informatie over de gevolgen van opwerken van kernafval www.greenpeace.nl