Amsterdam, Nederland — Bij het krieken van de dag voert Greenpeace Nederland actie op de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland. Drie klimmers schilderen de tekst ‘Laat het Wad niet zakken’ op de wand van het vijfien meter hoge platform. Met deze actie protesteert de milieu-organisatie tegen het uitgelekte advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) om winning van het waddengas toe te staan. Dit rapport wordt vanmorgen in Den Haag gepresenteerd. Met de actie laat Greenpeace een boodschap achter op de plek waar in Den Haag over wordt gepraat. De milieu-organisatie vraagt de regering het Waddengebied te beschermen tegen alle activiteiten die de unieke natuur kunnen aantasten. Dat zijn schelpdiervisserij, klimaatverandering, scheepvaart, militaire oefeningen en gaswinning.

Bij het krieken van de dag voert Greenpeace Nederland actie op
de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland. Drie klimmers schilderen
de tekst ‘Laat het Wad niet zakken’ op de wand van het vijfien
meter hoge platform. Met deze actie protesteert de
milieu-organisatie tegen het uitgelekte advies van de Adviesgroep
Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) om winning van het waddengas toe
te staan. Dit rapport wordt vanmorgen in Den Haag gepresenteerd.
Met de actie laat Greenpeace een boodschap achter op de plek waar
in Den Haag over wordt gepraat. De milieu-organisatie vraagt de
regering het Waddengebied te beschermen tegen alle activiteiten die
de unieke natuur kunnen aantasten. Dat zijn schelpdiervisserij,
klimaatverandering, scheepvaart, militaire oefeningen en
gaswinning.

De commissie Meijer wil grenzen stellen aan het economisch
gebruik van de Waddenzee, investeringen in natuurverbetering en een
betere bestuurlijke structuur. Greenpeace ondersteunt dat. De
commissie onderschat echter twee belangrijke milieuproblemen. De
mechanische kokkelvisserij, die de Adviesgroep voorlopig wil
blijven toelaten, betekent nu al een milieuramp voor het gebied. De
door de commissie aangeraden gaswinning is een bedreiging, die in
de nabije toekomst voor problemen kan zorgen.

Gaswinning onder de Waddenzee zal onvermijdelijk leiden tot
bodemdaling. Samen met de verwachte stijging van de zeespiegel is
het zeer de vraag of de natuur dat kan bijbenen. Het toestaan van
gaswinning is het toevoegen van een nieuwe bedreiging bovenop de al
bestaande bedreigingen. Dat moet koste wat kost vermeden
worden.

De mechanische kokkelvisserij is zeer schadelijk voor het
Waddengebied, signaleerden wetenschappers al in het recent
gepubliceerde evaluatierapport over het schelpdiervisserijbeleid
(EVA2). Haaks op het advies van de Raad van de Wadden wil de
commissie Meijer de kokkelvissers nog zeven jaar laten doorgaan met
hun verwoestende visserijmethodes. Denemarken en Duitsland hebben
de mechanische kokkelvisserij al jaren verboden, omdat deze
visserij de afname van kokkelbestanden tot gevolg heeft en
verantwoordelijk is voor de sterfte van andere bodemdieren en
vogels. Greenpeace vindt dat de kokkelvisserij per direct moet
worden gestopt. De kokkelvloot dient te worden gesloopt om te
voorkomen dat de schadelijke activiteiten elders worden
voortgezet.

Met een totale oppervlakte van 8000 vierkante kilometer is de
Waddenzee het op één na grootste wetland ter wereld. Dankzij de
voedselrijkdom vormt de Waddenzee de kinderkamer voor talrijke
vissoorten en is het een onmisbaar foerageergebied voor
honderdduizenden vogels. Op wereldschaal vormt het gebied een
onmisbare schakel voor vele trekvogels die de Waddenzee gebruiken
als rust- en foerageergebied op hun trek van Europa en Afrika naar
Arctische gebieden in Siberië tot in Canada.

Het waddengebied is door de Verenigde Naties genomineerd als
Wereld Erfgoed. Andere erkende gebieden zijn het Amazone regenwoud;
het Grote Barrière Rif en de Galapagos eilanden. Regeringen moeten
dit soort gebieden natuurlijk goed beschermen, zonder dat
afhankelijk te stellen van economische winst.

Greenpeace roept de regering op, alle bedreigingen van het
Waddengebied serieus te nemen. De overheid moet voldoende fondsen
beschikbaar stellen om het gebied afdoende te beschermen. Om die
reden stelt Greenpeace: Laat het Wad niet zakken!