Greenpeace: “Groene stroom en efficiency zijn veel goedkoper dan gedacht”

Amsterdam, Nederland — Europa kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen met 30 procent in 2020 en met bijna 75 procent in 2050. Maar als Europa niets doet neemt de uitstoot in 2050 juist toe met 50 procent. Gevaarlijke klimaatverandering is dan onafwendbaar. Het prestigieuze Duitse Lucht en Ruimtevaart Instituut (DLR) heeft in opdracht van Greenpeace International berekend hoe de CO2-uitstoot voor elektriciteit, warmte en transport moet worden verminderd. We hoeven niet in te leveren op comfort en Europa wordt minder afhankelijk van energie uit het buitenland. “Met duurzame energie kan het grootste milieuprobleem van deze eeuw worden opgelost. Het scenario van het DLR bewijst dat het kan. Kernenergie en CO2-opslag zijn niet nodig. Groene stroom en efficiency zijn bovendien veel goedkoper dan gedacht,” aldus Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland.

Cover van het rapport ‘Energy revolution: A sustainable pathway to a clean energy for Europe’

Greenpeace International presenteert het DLR ‘Energy Revolution’
scenario vandaag in Straatsburg aan leden van het Europees
Parlement. Het Parlement praat vandaag over de EU-doelstelling voor
duurzame elektriciteit. Het DLR heeft het elektriciteitsonderdeel
van het ‘Energy Revolution’ scenario ook doorgerekend op de kosten.
Duurzame elektriciteit is veel goedkoper dan gedacht. Namelijk tot
2020 maximaal 6 miljard euro per jaar extra voor heel Europa. Ter
vergelijking: in 2004 werd volgens het Europese milieu agentschap
23,9 miljard euro subsidie gegeven aan fossiele brandstoffen en
kernenergie. In 2050 is Europa met groene stroom en dankzij
efficiency zelfs 10 miljard goedkoper uit dan in het huidige
energiescenario van de Europese Commissie. Dat komt door
elektriciteitsbesparing en verbeterde technologie. De kosten van
CO2 en het schrappen van subsidies zijn niet meegerekend. Als je
dat wel zou doen komt het ‘Energy Revolution’ scenario nog veel
goedkoper uit. Het groene scenario wordt extra goedkoop als met een
hogere olieprijs wordt gerekend. Het scenario rekent met een
olieprijs van 32 dollar in 2010.

In het duurzame ‘Energy Revolution’ scenario wordt in 2050 de
helft van de energie opgewekt door duurzame energie, voornamelijk
uit zon en wind. In 2050 zijn volgen dit groene scenario alle
kerncentrales in Europa gesloten, is het gebruik van olie afgenomen
met ruim de helft en steenkool wordt dan bijna niet meer gebruikt.
Het gebruik van gas neemt in de overgangsfase van fossiele
brandstoffen naar duurzame energie in 2020 toe, om daarna weer af
te nemen. De benodigde energiebesparing in 2050 bedraagt 36 procent
ten opzichte van 2003. De meeste besparing komt uit warmte en
electriciteit. Duurzame en goed geïsoleerde huizen en
energie-efficiëntere apparaten gaan niet ten koste van comfort. Ook
op zuinige auto’s en minder onnodig vervoer van goederen door
Europa valt nog heel veel te besparen.

Nu komt 80 procent van de energie voor transport, warmte en
elektriciteit in Europa nog uit klimaatgevaarlijke fossiele
brandstoffen. Europa moet dat snel veranderen en heeft nu een kans
om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Joris Thijssen van
Greenpeace Nederland: “Dit rapport laat zien dat klimaatverandering
geen automatisme is, maar een politieke keuze. Europa moet nu aan
de slag. Er is geen tijd te verliezen!”

Het Engelstalige ‘Energy Revolution’ scenario is
hier
te vinden