CO2-afvang en -opslag (CCS) kan de industrie nooit volledig klimaatneutraal maken, doordat de afvang van CO2 onvolledig is en ook bij de winning en transport van fossiele brandstoffen broeikasgassen vrijkomen. Ook komen echt CO2 vrije alternatieven voor fossiele energie – zoals elektrificatie en groene waterstof – nu onvoldoende aan bod in de SDE++ regeling.

In deze notitie doen we een aantal voorstellen. Om te voorkomen dat CCS-subsidies juist emissies in stand houden, kan niet efficiënte afvang en zeer vuile fossiele energie uitgesloten worden van CCS-subsidie. Ook doen we vier voorstellen om te zorgen dat voldoende SDE++ subsidie beschikbaar is voor echt duurzame technieken. We hebben deze notitie gedeeld met de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat Klimaat en Energie dat zij 7 juli 2021 voerden.