Al 3,2 miljoen Europeanen gingen je voor

In Europa worden vaak strenge eisen gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hormonen en GMO’s in ons voedsel en giftige stoffen in onze kleding. Dat is beter voor het klimaat, het milieu én onze gezondheid. Maar het TTIP-handelsverdrag bedreigt deze bescherming…

Update 7 oktober 2015 – Vandaag zijn jullie 3.263.920 handtekeningen van het burgerinitiatief tegen TTIP en CETA aangeboden aan Europese Commissie in Brussel. Meer weten over de impact van TTIP op klimaat en milieu? Lees dan hieronder verder.

Wat is TTIP?

De Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) wordt een handelsverdrag tussen de EU en Verenigde Staten om handelsregels te versoepelen, waarmee alle consumenten en-milieu bescherming waar we al jaren voor strijden in Europa op de tocht komt te staan. Door de regels weg te nemen, krijgen bedrijven nog meer ruimte om winst te maken. Ten koste van mens en milieu.

Het milieu verdient bescherming, geen TTIP! 

 

Waarom is TTIP zo gevaarlijk?

In Europa worden vaak strenge eisen gesteld aan producten om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Zo worden er beperkingen opgelegd aan pesticiden, GMOs en hormonen. TTIP dreigt al deze afspraken overboord te gooien: als een democratisch genomen besluit niet goed uitkomt, kan een bedrijf het besluit aanvechten. Dit dankzij een clausule waarmee Amerikaanse bedrijven die zich benadeeld voelen, schadeclaims kunnen indienen. Deze rechtszaken worden gevoerd in een aparte rechtbank, buiten de gebruikelijke paden om. Mens en milieu beschermen kan dus tot enorme ‘boetes’ leiden. Boetes die de belastingbetaler mag gaan betalen. Welke overheid durft zo’n maatregel nog te nemen?

Tractor TTIP

Is TTIP nog tegen te houden?

Ja. De TTIP onderhandelingen zijn al langer gaande, maar ze zijn nog niet afgerond. De instituties van de Europese Unie en haar lidstaten kunnen de onderhandelingen over TTIP nog onderbreken, en de CETA (de Comprehensive Economic and Trade Agreement, een vergelijkbaar handelsverdrag met Canada) niet te ratificeren. Maar daarvoor moeten we de druk op Europese instanties opvoeren.

Stop TTIP, teken het burgerinitiatief!

We moeten nu in actie komen om te zorgen dat TTIP niet zonder instemming van de burgers van Europa in achterkamertjes wordt afgetikt. Daarom verzet Greenpeace zich samen met 390 maatschappelijke organisaties tegen TTIP. En daar kunnen we jouw stem goed bij gebruiken:

En het allerbelangrijkste: teken het burgerinitiatief tegen TTIP! Al 3,2 miljoen mensen hebben getekend. Nooit eerder hebben zoveel burgers hun zorgen geuit tegen beleid van de Europese Commissie. Maar we hebben zo veel mogelijk stemmen nodig. Sluit je aan, en nodig je vrienden en familie uit om het ook te doen.

Burgerinitiatief afgerond

Nog meer weten over TTIP?

Hieronder zetten we de belangrijkste informatie, begrippen en bronnen op een rijtje

Dit staat er op het spel:

Als TTIP en CETA worden aangenomen, zijn dit de risico’s voor Europa:

  • Verboden producten op de markt. Hormoonvlees, chloorkippen, GMO’s en bepaalde zware bestrijdingsmiddelen die in Europa verboden zijn, zijn in de VS toegestaan. TTIP kan de markt voor deze verboden producten weer openen.
  • Afzwakking van Europese regels. In Europa geldt in principe dat middelen pas worden goedgekeurd als is aangetoond dat ze veilig zijn. Die procedures werken niet naar behoren, zo zitten we nog met veel schadelijke pesticiden en chemicalien. Maar in de VS is het nog veel erger, want omgekeerd: in plaats van dat een bedrijf aan moet tonen dat een stof veilig is, moeten anderen aantonen dat een stof gevaarlijk is. 
  • Nieuwe regelgeving gedwarsboomd. Het stellen van nieuwe regels, bijvoorbeeld een verbod op hormoonverstorende stoffen, wordt met TTIP lastiger. Amerikaanse bedrijven zullen zich hiermee mogen bemoeien en zullen nieuwe regels aanvechten.

Dat terwijl we juist goede afspraken nodig hebben om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering: bedrijven zijn alleen bereid energie-efficiënter te worden en CO2-emissies te verminderen als iedereen meedoet.

Zo beïnvloedt TTIP het Europees milieubeleid

Als het verdrag in de huidige vorm doorgaat kunnen bedrijven buitensporig veel invloed hebben op regels rond o.a. landbouw, giftige stoffen, houthandel en energie. Willen we in Nederland schaliegas verbieden of kolencentrales beperken? Dan kan een Amerikaans bedrijf die zich hierdoor ‘benadeeld’ voelt dit aanvechten. Dit zorgde in andere landen al voor enorme schadeclaims:

  • Duitsland besloot te stoppen met kernenergie. Energiebedrijf Vattenfall (eigenaar van Nuon) heeft daarom een miljoenenclaim ingediend.
  • Canada sloot een steengroeve uit milieuoverwegingen. Het land werd vervolgens door een Amerikaans bedrijf aangeklaagd voor 300 miljoen dollar. Dankzij een vergelijkbaar handelsverdrag tussen de VS en Canada, won het bedrijf deze rechtszaak.
  • Ook in Canada: Quebec werd aangeklaagd door het Amerikaanse Lone Pin Resources toen het de boringen naar schaliegas stopte vanwege de risico’s voor milieu en drinkwater.

Bedrijven vs Landen: zo werken de rechtzaken

Benieuwd hoe die schadeclaims werken? Dit filmpje van Arjen Lubach legt haarfijn uit hoe dit in zijn werk gaat:

 

Nog verder de diepte in: handige bronnen

Belangrijkste Begrippen:

TTIP – TransAtlantic Trade and Investment Partnership.
Handelsverdrag in wording tussen VS en EU

CETA- Comprehensive Economic and Trade Agreement.
Handelsverdrag tussen Canada en EU

Burgerinitiatief / ECI-  Het burgerinitiatief ECI (European Citizens’ Initiative) Stop TTIP wil de Europese Commissie verzoeken te stoppen met onderhandelen over TTIP. Daarnaast wilde ze vragen om een ander soortgelijk handelsverdrag met Canada, het CETA-verdrag, niet te ratificeren. Met één miljoen handtekeningen zou de Commissie dan verplicht zijn op de vragen van het ECI in te gaan met een hoorzitting in het Europees Parlement en een serieus onderzoek. Maar de Commissie wil het burgerinitiatief niet erkennen. Toch zetten we door. Inmiddels hebben al 2,3 miljoen Europese burgers getekend. Dit kan niet genegeerd worden. We zullen het Europees parlement daarom oproepen  de vraag van burgers serieus te nemen en de Europese Commissie hierop aan te spreken.

 

Update demonstratie en workshops

De demonstratie tegen TTIP start op 10 oktober 2015 om 13.00 op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam.

Aansluitend op de demonstratie: TTIP-forum workshops
Praat mee over wat TTIP zal gaan betekenen voor landbouw, klimaat, werk en democratie. Genodigden zijn onder andere Agnes Jongerius (Europarlementslid), Sieta Kempkes (melkveehoudster) en Willem Wiskerke (klimaatcampaigner bij Greenpeace).
Locatie:
Lab 111​, Arie Biermondstraat 111 Amsterdam.
De workshops zijn van 16.00-17.00 (deuren open 15.30).
​Aansluitend borrel tot 19.00. Geef je hier op.