Nieuwe studie plaatst vraagtekens bij lokaal klimaatbeleid

167 gemeenten in Nederland nemen nog steeds stroom uit kolen en gas af van
fossiele energieleveranciers. Veel gemeenten laten deze ‘kolenstroom’ vervolgens groenwassen met groencertificaten die geen enkele bijdrage leveren aan een groenere stroomvoorziening in Nederland. 108 gemeenten laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om échte groene stroom in te kopen en nemen
zo hun verantwoordelijkheid voor het klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van SOMO onder alle 390 gemeenten, in opdracht van Greenpeace.

Stroomverbruik gemeenten
Alle gemeenten samen zijn goed voor 2% van het totale stroomverbruik in Nederland.
Hiermee verbruiken ze twee keer zoveel stroom als de grootste grootverbruiker, NS. Het
gros van de gemeenten kiest hierbij voor de goedkoopste stroom en niet voor de
groenste stroom. Meer dan de helft van de gemeenten neemt nog steeds stroom uit
kolen en gas af van fossiele energieleveranciers. Daarnaast heeft ruim de helft van de
gemeenten geen of slechte groencertificaten. Dit zijn garanties van oorsprong die als
bewijs dienen dat de ingekochte groene stroom ook daadwerkelijk groen is.
Dit gaat in tegen afspraken uit 2007, waarin gemeenten, provincies en Rijk overeen
kwamen om te streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015. Onder duurzaam inkopen
valt ook groene stroom. Jorien de Lege, campaigner klimaat & energie bij Greenpeace:
“De conclusie is dat negen jaar later van die afspraak weinig terecht is gekomen: slechts
een kwart van de gemeenten koopt écht groene stroom. De rest zit bij
energieleveranciers die ook stroom uit kolen en gas produceren, heeft zijn
groencertificaten niet op orde of wil geen enkele info over hun stroomverbruik geven. Dit
is niet wat je van een overheid, die het goede voorbeeld hoort te geven, mag
verwachten’.

Gemeenten gaan voor groene stroom
Greenpeace wil dat alle gemeenten kleur bekennen en zo snel mogelijk ook overgaan op
échte groene stroom. Bij voorkeur stroom uit windenergie van Nederlandse bodem,
aangevuld met goede groencertificaten die de echtheid bewijzen. Bij nieuwe aanbestedingen kunnen gemeenten dit allemaal in de voorwaarden meenemen. 108 gemeenten laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om échte groene stroom in te
kopen. Zij zitten bij een duurzame energieleverancier en vullen dit aan met goede
groencertificaten. Jorien de Lege: “Op deze manier komen gemeenten de eerder gemaakte afspraken na en nemen ze als overheid hun verantwoordelijkheid voor het klimaat. Nederland heeft niet voor niets onlangs in Parijs beloofd alles op alles te zetten om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden”. Met behulp van het nieuwe platform www.petitiestarter.nl, powered by Greenpeace, kunnen burgers een petitie starten richting hun eigen gemeente. Door heel Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Groningen zijn al lokale campagnes van start gegaan. Betrokken burgers krijgen op deze manier een effectieve tool in handen om hun eigen gemeente over te halen op échte groene stroom over te gaan.

Hier vindt u het rapport van SOMO

Klik hier over de overzichtskaart van de Nederlandse gemeenten en de datafile met de gemeenten en hun energieleveranciers.