Maak arbeid goedkoper en vervuiling duurder. Hiertoe roepen groene organisaties vandaag op in een manifest aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze oproep is de herziening van het belastingstelsel. Goedkopere arbeid en hogere belasting op vervuiling levert banen op en een aanzienlijke CO2-reductie. Economische welvaart gaat zo hand in hand met verbetering van klimaat, natuur en milieu.

In het huidige belastingstelsel worden economische activiteiten die leiden tot grond-, lucht-, of watervervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit relatief licht belast. De kosten van deze externe effecten – 20 tot 30% van het BNP – worden niet bij de verbruiker en/of vervuiler gelegd, maar bij de burger hier of elders in de wereld – of ‘doorgeschoven’ naar komende generaties.

De enige toekomst is de circulaire economie, waarbij grondstoffen hergebruikt worden en daarmee het milieu wordt ontzien. Een belangrijke eerste stap: neem duurzaamheid als uitgangspunt bij het bepalen van het BTW tarief. Producten of diensten die veel vervuiling of klimaatverandering veroorzaken – en daarmee hoge externe kosten – vallen in het hoge BTW tarief dat ook verhoogd mag worden. Duurzame producten, zoals isolatiemateriaal, zonnepanelen, groene daken, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en groenten moeten in het lage BTW tarief vallen. Niet duurzame producten zoals vlees, fossiele brandstoffen moeten in het hogere tarief vallen. Met de extra belastinginkomsten op niet-duurzame producten en diensten, ontstaat er voldoende ruimte om de belasting op arbeid te verlagen en de fiscale voordelen voor de fossiele sector af te bouwen.

Rapport Belastingstelsel