Geachte Kamerleden,
Op 13 december houdt u een schriftelijk overleg over de Europese Energieraad van 18 december. Tijdens die Raad wordende herziene Europese Richtlijnen voor duurzame energie, marktordening en de governance van de Energie Unie besproken. Deze herzieningen kunnen een cruciale bijdrage gaan leveren om schone energie binnen één generatie voor alle Europeanen binnen handbereik te brengen en zo de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Greenpeace en Milieudefensie doen u graag een aantal suggesties.

Governance

De ambities voor hernieuwbare energie voor 2030 van zowel de Europese Commissie (27%) als de industriecommissie van het Europees Parlement (35%) liggen niet in lijn met de klimaatambitie van Parijs, waarvoor een percentage van 45% nodig is. Juist omdat in het regeerakkoord een internationaal gezien scherp CO2-reductiedoel van 49% is gesteld, heeft. Nederland er baat bij dat ook andere landen tot meer ambitie aangezet worden.

Download hier de hele brief:

input AO energieraad