Geachte Kamerleden,
In de week van 11 december spreekt u met minister Wiebes over de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor het eerst in lange tijd is er weer de gelegenheid uitgebreid te spreken over de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid.

Niet alleen belangrijk met het oog op het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs, maar ook voor de doelen op kortere termijn. Want de CO2-uitstoot in Nederland is in 2016 weer gestegen en de afgesproken ambities van het Energieakkoord zijn nog niet binnen bereik, net zomin als het in de Urgendazaak door de rechter opgelegde en door het kabinet overgenomen 25% CO2-reductiedoel in 2020.

Download de gehele brief:

Kamerbrief begroting EZK 24 nov 2017