Ze zijn er uit. Maar gaan we het redden met deze plannen? Hier lees je wat dit regeerakkoord volgens onze experts betekent voor klimaat en milieu.

De ultrakorte samenvatting:

> Gaat dit regeerakkoord ons tegen gevaarlijke klimaatverandering beschermen? Nee. Er komt een klimaatwet en liggen een paar goede plannen, maar op deze manier kan Nederland nog steeds niet voldoen aan de doelstellingen van Parijs.

> De belangrijkste kwesties die blijven liggen: kolencentrales moeten veel sneller dicht, de veestapel moet krimpen en onze huizen en kantoren moeten sneller van het gas.

Wat vind jij van het regeerakkoord? Discussieer mee op Facebook.

Hoera, een klimaatwet?

+/- Er is een klimaatwet! Deze klimaatwet streeft naar 49 procent minder CO2 uitstoot in de komende 13 jaar. Dat is meer dan in Europa is afgesproken. Maar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is een reductie van minstens 60 procent nodig. We moeten immers onder de 1,5 graad opwarming blijven om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.
– Er staat nog niets over een klimaatminister die verantwoordelijk wordt voor een goed klimaatbeleid.

Duurzame energie landelijk: vliegtaks en CO2-opslag

+ De bestaande plannen voor windenergie lijken overeind te blijven.
– Kolencentrales mogen tot 2030 open blijven. Daarmee roken ze misschien wel 10 jaar langer door dan nodig.
– De nieuwe plannen voor windenergie zijn niet ambitieus genoeg. Zelf opwekken van zonne-energie wordt minder voordelig.
– Het subsidiepotje voor duurzame energie mag ook worden gebruikt voor CO2-opslag en CO2-afvang. Dure technieken, die het probleem niet oplossen.
– De gaskraan in Groningen wordt nauwelijks dichtgedraaid. Dat is wel nodig, niet alleen voor het klimaat, ook voor de Groningers.
+- Er komt een klimaatheffing op vliegtickets, maar pas in 2021. Dan Schiphol alweer met tientallen procenten gegroeid, want van het nieuwe kabinet mag de luchthaven gewoon uitbreiden.
+- De energiebelasting wordt verhoogd, wat goed is, want vervuiling kost geld. Maar de lasten worden voor 80 procent bij burgers neergelegd en voor 20 procent bij bedrijven. Dat is niet eerlijk.

Duurzame energie II: wat gebeurt er bij jou thuis?

– Het kabinet versobert de subsidieregeling voor zonnepanelen.
– Er komt geen verplichting voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen. De praktijk leert dat er zonder verplichting weinig gebeurt. Terwijl Nederlandse huishoudens bijvoorbeeld al voor 2035 gasvrij moeten zijn, om het klimaatakkoord van Parijs te halen.
– Er komt € 100 miljoen om huurwoningen te verbeteren. Dat klinkt als een hoop geld, maar komt grofweg neer op € 40,- per woning. Net genoeg voor een paar tochtstrippen.

Dit doet Rutte III (niet) met landbouw en veeteelt

+ Het nieuwe kabinet erkent dat de CO2-uitstoot van de veehouderij moet worden teruggebracht
– Daarbij krijgen ‘technische oplossingen’ de voorkeur boven een minder grote veestapel. Dat zet de deur open voor meer megastallen, met alle milieuproblemen en dierenleed van dien.

Hoe zit het met veilig eten en een schoon milieu?

+ NVWA wordt doorgelicht en krijgt er structureel 20 miljoen per jaar bij. Belangrijk voor onder andere onze voedselveiligheid én betere controle op de import van illegaal tropisch hout, punten waar de NVWA nog regelmatig een steekje laat vallen.
+ Het kabinet wil de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en andere hormoonverstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater terugdringen.
– Over statiegeld is niks te lezen. Uitbreiding van de statiegeldregeling is hard nodig om de groei van de plastic soep te stoppen.
– Nederland en Europa importeren nog steeds grote hoeveelheden palmolie, soja en hout waar grootschalige ontbossing en mensenrechtenschendingen aan kleven. Een probleem dat we op Europees niveau moeten aanpakken. Er staat niets in het regeerakkoord over de Nederlandse inzet om dit eindelijk goed te regelen.

Wat vind jij? Praat ook mee op Facebook.

Lees hier de volledige analyse van Greenpeace.

Wil je ons het komende jaar steunen om het klimaat op de kaart te zetten, sluit je dan aan bij Climate Force: