Duurzame docentenopleidingen

Hoe geeft een toekomstige docent vorm aan de concepten duurzaamheid en burgerschap in zijn of haar lessen? Met deze module integreren studenten duurzaam onderwijs in hun eigen lespraktijk. Zo probeert Greenpeace, samen met de docentenopleiding, duurzaamheid een permanente plek te geven in het Nederlandse onderwijs.

Terug naar overzicht
Aansluiting curriculum

Aansluiting curriculum

De module sluit aan op de 3 verschillende lerarenopleidingen; Pabo, Hbo tweedegraads en Ulo. Voor allen geldt dat de module goed aansluit op de vakken; algemene vakdidactiek, bèta en gamma vakdidactiek, verdiepingsvakken over duurzaamheid, burgerschap en vakoverstijgend onderwijs.

Opbrengst per module:
– Pabo: praktische tips en werkvormen om in de klas aan de slag te gaan.
– Hbo: handvatten om de thema’s in het eigen lesprogramma te verwerken, hoe werk ik samen in een vakoverstijgend project.
– Ulo: handvatten om de thema’s in het eigen lesprogramma te verwerken, hoe werk ik samen in een vakoverstijgend project. Toepassing binnen de kaders van het eindexamenprogramma.

Aan de slag

– Vorm: gastcollege van een Greenpeace-voorlichter. Een workshop met verschillende werkvormen (bijv. denken–delen–uitwisselen) die betrokkenheid bij de studenten verhogen. Afsluitend een groepsopdracht waarbij de studenten aan elkaar de opbrengst van deze opdracht presenteren.
– Benodigdheden: Digibord of beamer (met geluid), internet en ruimte waarin in groepsverband kan worden gewerkt. Voorbereidende literatuur of colleges zijn afhankelijk van het niveau van de studenten.
– Lestijd: Twee sessie van 2 uur of één sessie van 4 uur

Voor meer informatie mail je naar [email protected]

Deze module aanvragen kan via dit formulier.

Lesmateriaal downloaden