Amsterdam, 15 Oktober 2018 – Vandaag onthult Greenpeace Brazilië dat er in totaal al meer dan 20.000 voetbalvelden aan regenwoud is vernietigd, waarvan 80 procent in de laatste drie jaar. Het Braziliaanse Amazoneregenwoud en haar inheemse bevolking zijn in gevaar en heeft daarom nu meer dan ooit de internationale gemeenschap nodig. Tijdens de VN Business and Human Rights meeting die deze week plaatsvindt in Genève zal de lokale leider van de inheemse Karipuna-bevolking om hulp vragen vanwege de ramp die zich in stilte voltrekt. André Karipuna vertegenwoordigt zijn gemeenschap om het nog relatief intacte deel van regenwoud wat officieel Karipuna-land is, te beschermen tegen invasie en ontbossing [1] [2].

Doordat in Brazilië de milieuwetgeving en landrechten van inheemse bevolking de afgelopen jaren zijn uitgehold, vindt de inheemse bevolking de machtige houtindustrie recht tegenover zich. De illegale houtkap in hun gebied gaat vaak gepaard met geweld tegen de lokale bevolking, zoals de Karipuna. De mogelijke uitkomsten van de Braziliaanse presidentsverkiezingen  dreigen erin te resulteren dat de Amazone en haar bewoners in de nabije toekomst nog meer gevaar  lopen .”[3] Aldus Charlotte van der Tak, campagneleider bij Greenpeace Nederland.

In het gebied van de Karipuna is er alleen al tussen juni en september van dit jaar 460 hectare, een oppervlakte van ruim negenhonderd voetbalvelden, regenwoud, verwoest. Greenpeace verzoekt de Braziliaanse overheid dringend om snel met een beschermingsplan te komen, dat een eind moet maken aan de illegale houtkapinvasie van het Amazoneregenwoud. Dat plan moet ook gelijk een eind maken aan de straffeloosheid van diegenen die het regenwoud verwoesten en mensenrechten schenden [4]. Bedrijven en overheden moeten er samen voor zorgen dat verdere ontbossing in het Amazoneregenwoud onmiddellijk stopt.

Experts van Greenpeace Brazilië hebben aan de hand van satellietbeelden en data van twee vluchten over het gebied in juni en oktober van dit jaar, de werkelijke ontbossing geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse laten een verwoesting zien die viermaal groter is dan officiële data tonen [5]. Aan de hand van deze data hebben Greenpeace Brazilië en Indigenist Missionary Council (CIMI) een klacht over illegale ontbossing bij de officier van justitie van de Braziliaanse provincie Rondonia ingediend. Dit had een politie-inval in het gebied van de Karipuna tot gevolg in september.

“Inheemse mensen en lokale gemeenschappen zijn cruciaal in het beschermen van het Amazoneregenwoud. Het regenwoud dat – ook volgens de laatste bevinden van het IPCC-rapport –  overeind moet blijven om de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden te houden. We moeten de inheemse bevolking bijstaan in hun strijd tegen de houtindustrie en andere indringers, zodat het Amazoneregenwoud – het grootste regenwoud op aarde – niet onherstelbaar  verwoest wordt”, aldus Van der Tak [6]

Noot voor redactie, niet ter publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Abdellah Dami: +31 6 25 03 10 02 / abdellah.dami@greenpeace.org

Fotomateriaal, voor vrij gebruik door nieuwsredacties: https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWSVDOJ

Voetnoten

[1] De vierde sessie van het “Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights”.

[2] Twintig jaar nadat hun land officieel erkend werd, heeft de inheemse Karipuna-gemeenschap meer dan ooit last van illegale ontbossing, zoals op satellietbeelden te zien is.  

[3] Greenpeace Brazilië, CIMI en de Karipuna hebben in september 2018 bewijs gevonden van stukken beschermd Karipuna-gebied welke als “te koop” stond gemarkeerd.  

[4] https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/edicoes-anteriores/ en https://cimi.org.br/pub/relatorio/Report-Violence-against-the-Indigenous-Peoples-in-Brazil_2015-Cimi.pdf

[5] PRODES is het officiële systeem wat de Braziliaanse overheid gebruikt om ontbossing in het Amazoneregenwoud te detecteren.  

[6] https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Relatorio-violencia-contra-povos-indigenas_2017-Cimi.pdf en https://www.cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14110-conflitos-no-campo-brasil-2017-web?Itemid=0