Op 21 februari 2019 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) het Plastic Pact gepresenteerd. Dit is een vrijwillige overeenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en plasticproducerende en -toepassende bedrijven. Applaus! Of, toch niet?

Wat staat er in het Plastic Pact?

Het pact is vooral gericht om de toepassing en recycling van plastic in Nederland efficiënter te maken. Dat klinkt goed, maar de noodzakelijke systeemwijziging om anders om te gaan met plastic blijft helaas uit. De concrete maatregelen in dit pact doen dan ook geen recht aan de urgentie en omvang van het probleem. Reductie en hergebruik móeten prioriteit krijgen.

Waarom het Plastic Pact een schijnoplossing is

Er staat een reductiedoelstelling in het pact. Toch is dit meer een kostenbesparende maatregel. Deze maatregel voorkomt niet dat het totaal aantal op de markt gebrachte wegwerpverpakkingen stopt met groeien. Het is daarom een schijnoplossing. Als we zoeken naar doelstellingen op het gebied van hergebruik, zien we vooral intenties. Niets concreets. Terwijl juist hergebruik dé duurzame oplossing is voor wegwerpplastic.

Om het plastic monster te verslaan, pleiten wij voor:

  • Wettelijk vastgelegde afspraken. Het is niet de bedoeling dat noodzakelijke regelgeving vervangen wordt door vrijwillige overeenkomsten als het Plastic Pact.
  • Een absolute reductiedoelstelling. De vermindering moet concreet weergegeven zijn in aantallen plastic wegwerpverpakkingen.
  • Een aanzienlijke investering in herbruikbare en hervulbare verpakkingen. Eventueel mogelijk gemaakt door stimulerende maatregelen.
  • Producentenverantwoordelijkheid. Voor de volledige milieu-impact die ontstaat van de gemaakte plastic producenten.
  • Een einde aan schijnoplossingen. Zoals het overstappen naar alternatieve materialen. Ook biobased plastics zijn geen duurzame oplossing.
  • Een nationale toewijding op wereldwijd niveau. Nederlandse bedrijven die zich op wereldwijd niveau committeren aan deze concrete doelstellingen.

Wil je zelf bijdragen aan de échte oplossing?

Kom naar de Plastic Monster Rave in Rotterdam! Frontaal voor het hoofdkantoor van Unilever hosten we donderdagavond 21 maart een rave. Dansend maken we duidelijk: recycling is niet genoeg. Producenten móeten verantwoordelijkheid nemen voor al het wegwerpplastic dat in zee drijft.