Wil je meer doen?
Doe mee ×

Lowlands is alweer achter de rug. Op het festival stond, net als vorig jaar, het restaurant Brasserie 2050. Gesponsord door Rabobank. Het idee erachter is mooi. Elk gerecht heeft zijn eigen vraagstuk om de grote vraag te beantwoorden: hoe voeden we in 2050 bijna 10 miljard mensen? Dat de gerechten van het menu reststromen bevat, lokaal geteelde groenten en veel plantaardige eiwitten is sympathiek. Wat Rabobank er in Brasserie 2050 echter niet bij vertelt, is dat de bank zelf wereldwijd miljarden steekt in de industriële veehouderij en handelaren financiert die bijdragen aan aan ontbossing en mensenrechtenschendingen. 

Ontbossing voor veevoer en vlees

In april 2019 bleek uit een rapport van Amazon Watch dat Rabobank, ABN AMRO en ING Bank elk ruim 1 miljard US Dollar steken in internationale handelaren als Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill en het Nederlandse Louis Dreyfus, die bijdragen aan ontbossing en mensenrechtenschendingen. Hiermee stimuleren zij ontbossing voor de productie van onder andere vlees en soja voor veevoer. Wat vervolgens weer in Nederland en de rest van Europa terecht komt. Europa is zelfs na China de grootste handelspartner op met name landbouwproducten van Brazilië. Om uit de klimaatcrisis te komen moeten we onze bossen beschermen en herstellen. Die noodzaak werd duidelijk uit het alarmerende IPCC rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd. Het is dan ook hoog tijd dat Europa een Bossenwet aanneemt die ervoor zorgt dat bij geen enkele investering en in geen enkel productieproces meer ontbossing en mensenrechtenschendingen voorkomt. 

Miljarden in de vee-industrie

Ons rapport De vleeskoorts van de Rabobank liet zien dat de investeringen van deze boerenbank de vee-industrie zowel in Nederland als internationaal in het zadel houden. Vooral onze wereldwijde vlees- en zuivelproductie zorgt, naast dierenleed, voor verandering in landgebruik – zoals ontbossing – voor de teelt van veevoer en begrazing. Samen met de uitstoot van de dieren zelf via mest en boeren en scheten verergert dit de klimaatcrisis en draagt het op grote schaal bij aan biodiversiteitsverlies.

Hoewel de bank inmiddels stelt geen projecten meer te willen financieren waar ophef over bestaat, en de eerste stapjes lijkt te zetten om de Nederlandse landbouwsector op een ander spoor te zetten, stak de bank wereldwijd afgelopen jaar doodleuk 39,2 miljard euro in vlees en zuivel. Dat is 1,6 miljard meer dan het jaar daarvoor. Onacceptabel, want willen we onze voedselzekerheid veiligstellen, dan moeten we wereldwijd onze vlees- en zuivelproductie en -consumptie halveren en de omslag maken naar ecologische landbouw. Voor Nederland betekent dat een flinke krimp van de veestapel.

Daarom eisen we van de Rabobank een heldere, andere koers. De bank moet zijn slogan ‘Growing a better world together’ waarmaken met een plan waaruit blijkt dat ze hun investeringen in de vee-industrie afbouwen, en onze natuur en het klimaat sparen door boeren te helpen in de transitie naar ecologisch boeren, met veel minder dieren, en meer plantaardig voedsel. Ook moet de bank zijn invloed op politiek, beleid, wetenschap en de voedselketen aanwenden voor dit doel om een echt betere wereld mogelijk te maken.

Pas dan zou de Brasserie 2050 een eerlijk gezicht tonen.

Wat kun jij doen?

  • Vind jij ook dat Rabobank moet investeren in ecologische landbouw met minder dieren? Teken hier.
  • Wil jij ook dat er alleen nog maar producten worden aangeboden waarvoor geen bos is gesneuveld? Jij kunt er samen met ons voor zorgen dat er in Europa een Bossenwet wordt ingevoerd. Teken nu de petitie