De Europese Commissie verbiedt drie voor bijen dodelijke bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, maar bij lange na niet genoeg om de massale bijensterfte te stoppen. Greenpeace wil een verbod op álle voor bijen en andere bestuivende insecten schadelijke landbouwgiffen.

Het Europese verbod geldt voor een beperkt aantal toepassingen van deze bestrijdingsmiddelen, die alledrie zogeheten neonicotinoïden bevatten. Daarnaast wil de Europese Commissie een verbod op het gebruik van deze giftige stoffen in producten voor consumenten. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zegt dat deze drie bestrijdingsmiddelen een ‘hoog acuut gevaar’ betekenen voor honingbijen. Zelfs een lage dosis neonicotinoïden kan al zeer schadelijk voor bijen zijn. De diertjes raken erdoor verzwakt en het tast hun oriëntatievermogen aan.

Landbouwexpert Herman van Bekkem van Greenpeace noemt het verbod een logisch antwoord op de groeiende stapel wetenschappelijk bewijs van de schadelijke werking van deze bestrijdingsmiddelen. Van Bekkem: “Met dit deelverbod onderkent Europa eindelijk het probleem van deze landbouwgiffen. Maar het effect van dit deelverbod is nihil. Om echt iets te doen aan bijensterfte moeten we zo snel mogelijk alle voor bijen schadelijke landbouwgiffen verbieden.”

Volgens Greenpeace is er genoeg wetenschappelijk bewijs voor een verbod op tenminste zeven bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met bijensterfte. Van Bekkem: “Bijensterfte is een van de meest duidelijke en zichtbare gevolgen van ons vastgelopen landbouwsysteem, dat het milieu vervuilt en natuurlijke bestuivers schade toebrengt. En dat terwijl bijen en andere bestuivers de grootste natuurlijke bondgenoten zijn van boeren. Gelukkig kunnen we ook zonder al dat gif, door slim samen te werken met de natuur, in plaats van tegen de natuur. Beleidsmakers moeten naast het verbieden van de schadelijke middelen ook inzetten op gezonde ecologische landbouw.”