Nieuw onderzoek van Greenpeace toont aan dat bijen en andere bestuivende insecten dood kunnen gaan als ze water van met pesticiden behandelde gewassen opdrinken. Desondanks verzetten de fabrikanten Bayer en Syngenta zich tegen een Europees verbod op deze landbouwgiffen.

In strijd tegen de zorgwekkende wereldwijde bijensterfte, besloot de Europese Commissie (EC) om een aantal toepassingen van de drie van de meest dodelijk pesticiden, zogeheten neonicotinoiden, te verbieden. Dat gedeeltelijke verbod werd officieel van kracht op 1 december 2013. De producenten van deze drie pesticiden, gifgiganten Syngenta en Bayer, gingen in verweer bij het Europees Hof voor Justitie om deze verboden van tafel te krijgen. Greenpeace en andere maatschappelijke organisaties voegen zich nu in deze procedure, om het besluit van de EC te verdedigen tegen Bayer en Syngenta.

De Europese Commissie nam het verbod aan omdat de wetenschappelijke analyse van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA aantoont dat deze gifstoffen gevaarlijk zijn voor honingbijen. De verboden werden met brede steun van Europese lidstaten ingesteld.

Bijensterfte

Greenpeace publiceert vandaag de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek dat meer bewijs levert voor vergiftigingsroutes van met gif behandelde gewassen naar honingbijen. De studie laat zien dat het vocht dat maïsplanten ‘uitzweten’, het zogenaamde guttatiewater, hoge concentraties van het gif bevatten, die tot gevolg kunnen hebben dat honingbijen dood gaan als ze van het water drinken.

“Bayer en Syngenta zetten hun advocaten in om het Europees verbod, dat is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en juridisch correcte procedures, van tafel te krijgen, zegt EU Landbouw-adviseur Marco Contiero van Greenpeace. “Het verbod komt op voor de belangen van Europese boeren en consumenten. De gedeeltelijke ban op deze drie middelen is een goede en noodzakelijke eerste stap om bijen in Europa te beschermen.”

De resultaten van het onderzoek tonen aan guttatiewater een grote bedreiging voor bijen en andere wilde insecten kan zijn. Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw bij Greenpeace zegt: “Er is nog steeds een groot gebrek aan kennis in onderzoek naar blootstelling van honingbijen aan neonicotinoiden. Nu weten we dat bijen en andere bestuivende insecten dood kunnen gaan als ze het water van de gewassen opdrinken. Dit onderzoek toont aan dat het Europese verbod niet alleen gerechtvaardigd is, maar juist moeten worden versterkt en uitgebreid.” Op 15 december publiceerde Staatssecretaris Dijksma haar reactie op het Actieprogramma Bijengezondheid. Ze gaat meer onderzoek naar bijengezondheid financieren. Greenpeace is blij met dit onderzoek, maar vindt wel dat er nu al voldoende wetenschappelijk onderzoek is om een permanent verbod op 7 voor bijen schadelijke pesticiden af te kondigen.