Mede dankzij jouw hulp hebben we groot succes geboekt voor onze bijen én onze gezondheid. We zetten ons al jaren in voor een einde aan het gebruik van voor bijen (en andere insecten) schadelijke bestrijdingsmiddelen. We zijn dan ook blij om twee successen met je te kunnen delen!

Europees verbod op het gif thiacloprid

Het neonicotinoide gif thiacloprid wordt met ingang van volgend teeltseizoen verboden. Dat werd besloten door de Europese landbouwministers, omdat er grote gevaren voor de natuur en menselijke gezondheid kleven aan het bestrijdingsmiddel. Veel boeren schakelden over naar dit gif nader andere beruchte bestrijdingsmiddelen werden verboden. Ook dat is een grote winst voor de natuur. 

Mooie overwinning! En wat nu?

Het allerbeste zou natuurlijk zijn als dit soort middelen helemaal niet meer werden toegelaten. Maar Europese landen, met voorop Nederland, kleedden de verbeteringsvoorstellen voor risicobeoordelingsmethoden uit. Van het Europese parlement moet de EU-Commissie nu haar huiswerk over doen: het parlement eist verbetering van de methoden om de gevaren van gif voor bijen, wilde bijen en hommels te verbeteren. We houden het in de gaten…

Benieuwd naar onze eerdere publicaties op het onderwerp bijen? Je leest het hier.