Save the heart of the Amazon

In de Tapajós, de laatste ongerepte rivier in het Amazonegebied, staat een enorme waterkrachtcentrale gepland. Een rampscenario voor het bos en de mensen en dieren die er leven. Waarom leren bedrijven niet van fouten, zoals eerder gemaakt bij de omstreden Belo Monte-dam? Greenpeace onderzocht de desastreuze gevolgen als de bouw doorgaat en roept (mogelijk) betrokken bedrijven als Siemens en Arcadis op, zich terug te trekken. Laat het hart van de Amazone intact!

Lees het rapport “Damning the Amazon”

 

Siemens en Arcadis, blijf weg bij dit rampenscenario!

Het door Greenpeace gepubliceerde rapport ‘Damning the Amazon’ noemt een reeks grote bedrijven en financiers die mogelijk betrokken worden bij de aanleg van de dam, waaronder Siemens en Arcadis. Deze bedrijven mengden zich eerder ook in de bouw van de omstreden Belo Monte-dam in Brazilië. Veel regels van milieu en goed fatsoen zijn toen domweg aan de laars gelapt: schending van mensenrechten, vernietiging van tropisch bos en omkoping van politici door Braziliaanse bouwbedrijven.
Greenpeace roept bedrijven – en hun aandeelhouders – op om ver weg te blijven van de bouw van megadammen in de Amazone. 

Zo vroegen we op 13 april 2016 aan de CEO van Siemens op het hoofdkantoor in Duitsland, om af te zien van het leveren van turbines voor nieuwe dammen in de Amazone en niet mee te doen aan de aanbesteding. En op 15 juni 2016 deelden we flyers uit aan personeel van Siemens in Den Haag. Helaas heeft Siemens niks toegezegd.


©GP/Chantal Bekker

Daarnaast vroegen we aandeelhouders van Arcadis, zoals APG, Kempen, Delta Lloyd en VBDO om te pleiten tegen Arcadis’ betrokkenheid bij nieuwe dammen. Delta Lloyd kaartte het onderwerp al direct aan bij Arcadis en de VBDO steunt ons. Greenpeace stelde kritische vragen tijdens de aandeelhoudersvergadering, maar ondanks de zorg van Arcadis over de aanleg van de Tapajós dam, sluit het bedrijf deelname aan een aanbesteding niet uit. We houden de komende tijd druk op de ketel.

 

Siemens-medewerker, help de Amazone beschermen

Stop de aanleg van de Tapajos-dam, want:

  • het vernietigt een stuk regenwoud zo groot als 1,5 keer de provincie Utrecht;
  • het verwoest het bos en een groot leefgebied van de Munduruku-indianen;
  • het bedreigt tal van diersoorten, als de roze rivierdolfijn en jaguars;
  • het zorgt voor ernstige schending van de mensenrechten volgens onder andere ILO art. 169, OESO-richtlijnen, Global Compact en het eigen Siemens beleid (!).

Waterkrachtcentrales die zoveel verwoesten zijn niet duurzaam. Investeren in zonne- en windenergie is dat wel. Bescherm de Amazone. Als Siemens-medewerker kunt u helpen:

  • Laat managers weten wat u hiervan vindt.
  • Maak melding van onethisch zakendoen bij de Siemens Ombudsman via  of telefoonnummer +49 89 24 20 56 80.
  • Meer achtergrondinformatie in het Greenpeace rapport Damning the Amazon – The risky business of hydropower in the Amazon.

 

Wat gebeurt er als de dam gebouwd wordt?

De onbossing in het Amazonegebied neemt sinds enkele jaren weer toe. Het Greenpeace-rapport ‘Damning the Amazone – the risky business of hydropower in the Amazon’ toont aan dat de bouw van de Tapajos-dam een stuk regenwoud zo groot als 1,5 keer de provincie Utrecht vernietigt. Indien de dam wordt aangelegd, dan verdwijnt ook een deel van het leefgebied voor de inheemse Munduruku indianen en veel bijzondere dieren als de roze rivierdolfijn, schildpadden en jaguars worden bedreigd. En het is zo onnodig! Investeren in milieuvriendelijke energiebronnen maken de waterkrachtcentrale overbodig. Zonne- en windenergie is goedkoper, klimaatvriendelijker en respecteert flora, fauna en het leefgebied van de lokale bevolking. De biodiversiteit blijft behouden en er worden geen mensenrechten geschonden. Problemen die wel samengaan met megadammen. Laat de Braziliaanse overheid en de betrokken bedrijven hun geld daarin steken!

Lees meer  >> 

Teken de petitie >> 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>