Milieu blijft met de gebakken peren zitten

Appels en peren: dé symbolen voor een gezond tussendoortje. Maar hoe houdbaar is dat predicaat als er in de boomgaarden veel landbouwgif wordt gespoten?

Het antwoord op deze – inmiddels retorische – vraag ligt in het nieuwe rapport ‘Het appelgif valt ver van de boom’. We wisten al dat appel- en perenbomen tot wel 30 keer per seizoen bespoten worden, maar wat is nu precies het gevolg? Daarvoor namen we in juni van dit jaar 17 bodem- en water monsters bij 9 appel- en perenboomgaarden in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Ook legden we Nederlandse appels uit diverse supermarktketens, waaronder Albert Heijn, Aldi, Plus, Dirk van den Broek en Jumbo onder de loep.

Download het rapport (pdf)

Cocktail van zeer schadelijke en verboden middelen

Het onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke laboratorium, toont aan dat de pesticiden een forse bijdrage leveren aan de vervuiling van ons milieu:

  • 9 aangetroffen bestrijdingsmiddelen zijn in Europa verboden.
  • Op de 30 bodem-, water- en appelmonsters zijn 197 residuen van 54 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden
  • 21 bestrijdingsmiddelen uit de watermonsters zijn zeer giftig voor in het water levende organismen
  • 58 residuen zijn zeer giftig voor in de landbouw onmisbare organismen , zoals bijen en regenwormen
  • 15 van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan voor het gebruik in de teelt van appels en peren
  • Appels uit de supermarkt bevatten gemiddeld 3,7 residuen van pesticiden per monster.

 

Supermarkten moeten verschil gaan maken

Voor een deel van de oplossing kijkt Kees Kodde, campagneleider duurzame landbouw voor Greenpeace, verwachtingsvol naar de supermarkten. ‘Telers worden nu uitsluitend afgerekend op de hoeveelheid residuen die op de appels achterblijven en niet op de milieu- en watervervuiling die ze veroorzaken. Als belangrijkste afzetmarkt voor appels moeten supermarkten bij hun inkoop meer op duurzaamheid gaan letten en boeren ondersteunen die willen overstappen naar ecologische landbouw.’

Gifvrije appels hebben de toekomst

Ecologische landbouw is niets nieuws onder de zon. Plagen en ziekten beheersen zonder chemische bestrijdingsmiddelen, is letterlijk al zo oud als de weg naar Rome. Tegelijk is het een sector waar innovatie en slim ondernemerschap voorop lopen. Danny Billens is een succesvolle biologische appelboer die al 30 jaar zijn boomgaard gezond houdt zonder schadelijke kunstgrepen. Meer over zijn werkwijze én het onderzoek naar gifgebruik in de landbouw, lees je in GPM 19.

 

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>