Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 7 maart vindt het AO Gewasbeschermingsmiddelen plaats waarbij uw Commissie met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer het gebruik van en de risico’s omtrent bestrijdingsmiddelen bespreekt. In dit kader leggen wij u graag het volgende voor.

EC stemming over verbod neonicotinoïden

Op 21 maart a.s. wordt er in het Standing Committee van de Europese Commissie (EC)
gestemd over een totaalverbod op een drietal neonicotinoïden, te weten thiamethoxam,
clothianidine en imidacloprid. De bewijslast dat neonicotinoïden een cruciale rol spelen in de
bijensterfte, maar ook tot risico’s leidt voor hommels, vlinders en vogels is inmiddels
overweldigend.

Download de gehele brief

*NB er wordt op 22 maart gestemd over een verbod op neonicotinoïden i.p.v. op 21 maart