Amsterdam, 29 april 2013 –Er komt een deelverbod op drie voor bijen dodelijke bestrijdingsmiddelen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag besloten, nadat een meerderheid van de lidstaten dit voorstel steunde. Greenpeace noemt het een eerste stap in de goede richting, maar om de bijen en andere insecten te beschermen, is een totaalverbod nodig op alle voor bijen schadelijke landbouwgiffen.

Het Europese verbod geldt voor een beperkt aantal toepassingen van deze bestrijdingsmiddelen, die alledrie neonicotinoïden bevatten. Daarnaast wil de Europese Commissie een verbod op het gebruik van deze giftige stoffen in producten voor particulieren. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zegt dat deze drie bestrijdingsmiddelen een ‘hoog acuut gevaar’ betekenen voor honingbijen. Zelfs lage doses neonicotinoïden verzwakken bijen en tasten hun oriëntatievermogen aan.

Landbouwexpert Herman van Bekkem van Greenpeace noemt het verbod een logisch antwoord op de groeiende stapel wetenschappelijk bewijs van de schadelijke werking van deze bestrijdingsmiddelen. Van Bekkem: “Met dit deelverbod onderkent Europa eindelijk het probleem van deze landbouwgiffen. Ook burgers maken zich zorgen over de bijen, zo blijkt uit de vele reacties die we krijgen op onze campagne tegen bijensterfte. De tijd is rijp om door te pakken en te stoppen met alle schadelijke landbouwgiffen. De politiek mag niet toegeven aan de lobby van gifgiganten als Bayer en Syngenta.”

Deze bedrijven negeren wetenschappelijk bewijs van de giftigheid van middelen die zij produceren. Ze zijn een intensieve lobby gestart om een verbod op hun bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Vorige week bleek uit de kwartaalcijfers van Bayer en Syngenta dat zij grote winsten boeken op deze middelen. Neonicotinoïden worden gebruikt als zaadcoatings, maar ook verwerkt in akkerbodems of gespoten op gewassen.

Volgens Greenpeace is er genoeg wetenschappelijk bewijs voor een verbod op ten minste zeven bestrijdingsmiddelen te verbieden die in verband worden gebracht met bijensterfte. Van Bekkem. “Bijensterfte is een van de meest duidelijke en zichtbare gevolgen van ons vastgelopen landbouwsysteem, dat het milieu vervuilt en natuurlijke bestuivers schade toebrengt. En dat terwijl bijen en andere bestuivers de grootste natuurlijke bondgenoten zijn van boeren. Gelukkig kunnen we makkelijk zonder dit gif, door slim samen te werken met de natuur, in plaats van tegen de natuur. Beleidsmakers moeten inzetten op een gezonde ecologische landbouw.”

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie: Sigrid Deters, persvoorlichter Greenpeace, 06-2503 10 15

Achtergrondinformatie:

* Persbericht Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-379_en.htm

* Greenpeace lanceert rapport: Red de bijen, stop het gif, april 2013

* Greenpeace website: www.reddebijen.nl

* Corporate Europe Observatory, Pesticides against pollinators: ‘Private letters reveal Syngenta and Bayer’s furious lobbying against EU measures to save bees’, 11 April 2013