Nederland als grootste soja-importeur medeverantwoordelijk voor ontbossing Amazone

Nederland — Met vijf rubberboten belemmeren elf actievoerders van Greenpeace Nederland een schip vol soja uit de Amazone, op weg naar Amsterdam. Dit gebeurt vrijdagmorgen vroeg in het Noordzeekanaal, vlak voor de haven van Amsterdam. Greenpeace protesteert tegen de binnenkomst van het schip omdat de oprukkende sojateelt de grootste bedreiging van het Amazoneregenwoud is. Nederland is ’s werelds grootste importeur van Braziliaanse soja. De schade die de sojateelt toebrengt aan het oerwoud en de handel daarin worden uiteengezet in het zojuist verschenen Greenpeace-onderzoek ‘Sporen van criminele soja‘. Greenpeace wil laten zien dat deze soja hier niet welkom is. Ook vraagt de organisatie minister Veerman ervoor te zorgen de import van deze oerbosvernietigende soja niet langer toe te staan en het bijzondere Amazoneregenwoud beter te beschermen.

Greenpeace op weg naar een schip met Amazone-verwoestende soja in het Noordzeekanaal. In de havens van Amsterdam en Rotterdam komt 21 procent van de soja binnen die Brazilië uitvoert. Dat maakt Nederland de grootste importeur van soja; en daarmee dus medeverantwoordelijk voor de ontbossing.

De afgelopen drie jaar is meer dan 7 miljoen hectare Amazonewoud
kaalgekapt en platgebrand om plaats te maken voor sojateelt. Dit is
een gebied twee keer zo groot als Nederland. Recent
wetenschappelijk onderzoek (Nature, 23 maart) voorspelt dat in dit
tempo in 2050 zeker 40 procent van de Amazone weggevaagd zal zijn.
Veel van deze ontbossing is illegaal. Volgens de Braziliaanse wet
moet 80 procent van het bos in de Amazone blijven staan, maar
vrijwel geen sojaboer die zich daaraan houdt. De aanplant van soja
vindt soms zelfs plaats in natuurreservaten en gaat ook vaak
gepaard met landonteigening door bedreiging en intimidatie.

In de havens van Amsterdam en Rotterdam komt 21 procent van de
door Brazilië uitgevoerde soja binnen; Nederland is daarmee de
grootste importeur ter wereld. Het grootste deel van de soja komt
in de haven van Amsterdam bij de opslagsilo van multinational
Cargill terecht, wereldwijd één van de grootste sojahandelaren.
Verreweg de meeste soja verdwijnt in veevoer.

Cargill speelt ook in de Amazone een belangrijke rol bij de
ontbossing. Het bedrijf heeft zonder vergunning een haven aangelegd
in Santarém, middenin de Amazone. Daar omheen zijn veel illegale
soja-plantages ontstaan. Het door Greenpeace geblokkeerde schip is
in deze haven geladen met soja uit de Amazone. Het 225 meter lange
schip heet de W-One en heeft de Liberiaanse vlag.

Het Amazonegebied is uniek in de wereld: 30 procent van alle op
land levende soorten wonen in de Amazone. Eén hectare Amazonebos
telt wel 300 boomsoorten. Ook voor het reguleren van het klimaat is
de Amazone cruciaal. “Het Amazonegebied is het grootste regenwoud
op aarde, maar als de ontbossing in dit tempo doorgaat, kan zelfs
dit machtige woud worden weggevaagd,” zegt Hilde Stroot,
campagneleider bossen Greenpeace Nederland. “En dat alles om onze
veestapel in Europa te voeren met goedkope soja, zodat Nederlanders
een goedkoop karbonaadje bij Albert Heijn of een goedkope rookworst
bij de HEMA kunnen halen.”

Greenpeace voert een wereldwijde campagne voor het behoud van de
oerbossen. Nederlanders worden opgeroepen hun zorgen aan de
minister kenbaar te maken via www.greenpeace.nl/redhetoerbosnu.