Oerbossentop in Den Haag dreigt uit te lopen op fiasco

Vlissingen, Nederland —

Greenpeace actievoerders klimmen aan boord van de MV Balaban 1. Dit schip vervoert illegaal gekapt hout uit de Amazone naar Nederland.

Greenpeace houdt sinds vanmiddag het schip Balaban I tegen dat
een lading fout hout uit de Amazone aan boord heeft. Een
actievoerder is aan boord van het houtschip geklommen en met de
Greenpeace-schepen Rainbow Warrior en Esperanza wordt voorkomen dat
de Balaban I de haven van Vlissingen kan invaren. Terwijl
vertegenwoordigers van 181 landen deze weken in Den Haag
onderhandelen over de bescherming van de laatste oerbossen op
aarde, blijft het foute hout Nederland binnenstromen.

Het hout is afkomstig van het Braziliaanse houtkapbedrijf Rancho
da Cabocla, een bedrijf dat op niet-duurzame wijze kapt. Dit hout
is onder andere bedoeld voor de Nederlandse afnemer Indufor, de
Nederlandse vestiging van de Deense houthandel DLH dat ook fout
hout uit Afrika en Zuid-Oost Azië naar Nederland importeert. Het
kapbedrijf Rancho da Cabocla is door het Braziliaanse ministerie
van milieu, IBAMA, beschuldigd van illegaal kappen en vorige maand
nog beboet voor het illegaal transporteren van meer dan 130
boomstammen. Volgens schattingen van IBAMA is 80 procent van de
houtkap in Brazilië illegaal. Een van de houtsoorten die veel
illegaal wordt gekapt is mahonie. De Braziliaanse president Cardoso
heeft op 10 april jl. opgeroepen tot een totale exportstop van
mahonie. Hierbij deed hij een klemmend beroep op de importerende
landen deze hardhoutsoort niet meer toe te staan.

Het Amazone-regenwoud is het grootste nog overgebleven tropische
regenwoud en het meest gevarieerde ecosysteem ter wereld. De rivier
de Amazone herbergt meer dan 2000 soorten zoetwatervissen en
waterzoogdieren, zoals de roze zoetwaterdolfijn en de reuzenotter.
Het Amazone-regenwoud telt alleen al in Brazilië zo’n 20 miljoen
bewoners, onder wie zo’n 180.000 leden van inheemse groepen. Deze
mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het oerbos.
Vijftien procent van het Amazone-regenwoud is al vernietigd. Een
aanzienlijk deel van wat nog is overgebleven wordt op korte termijn
bedreigd. In het gebied waar Rancho da Cabocla kapt, het noordelijk
gedeelte van de Middle Lands , komen jaguars, apen en papagaaien
voor en groeien bomen die 200 jaar oud kunnen worden.

Situatie oerbossentop

Na een week onderhandelen zijn de deelnemers aan de conferentie
nog geen stap verder gekomen om de laatste oerbossen te beschermen.
De landen waar de oerbossen zich bevinden, zoals Brazilië, proberen
de voorstellen over de aanpak van illegaal gekapt hout en andere
problemen af te zwakken. De rijke landen, zoals Europa en Japan,
laten de benodigde maatregelen om over te gaan op duurzaam kappen,
zoals het beschikbaar stellen van geld, achterwege.

De enige manier om de oerbossen op aarde te behouden is door het
instellen van beschermde gebieden en de bossen op een duurzame
manier te gebruiken. Op 17 april komen alle milieuministers van de
betrokken landen naar Den Haag. Zij moeten er gezamenlijk voor
zorgen dat het benodigde geld beschikbaar komt. Ook is het aan hen
een werkgroep in te stellen die de uitvoering van de overeengekomen
maatregelen ondersteunt. Greenpeace wil dat Nederland, als
voorzitter van de VN-top, voorkomt dat de conferentie op 19 april
eindigt in een fiasco en het initiatief neemt om tot deze afspraken
te komen.