Wetenschappers bevestigen versnelde impact van klimaatverandering

Groenland — Aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise ontdekten wetenschappers dat een gletsjer aan de oostkust van Groenland, de Kangerdlugssuaq, zich in versneld tempo terugtrekt. De snelheid is binnen negen jaar bijna verdrievoudigd. Dit maakt haar tot één van de snelst bewegende gletsjers ter wereld. Deze observaties bevestigen de voorspelling dat klimaatverandering een grote impact op de Groenlandse gletsjers heeft.

Aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise ontdekten wetenschappers dat een gletsjer aan de oostkust van Groenland, de Kangerdlugssuaq, zich in versneld tempo terugtrekt. De snelheid is binnen negen jaar bijna verdrievoudigd.


Aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise ontdekten wetenschappers dat een gletsjer aan de oostkust van Groenland, de Kangerdlugssuaq, zich in versneld tempo terugtrekt. De snelheid is binnen negen jaar bijna verdrievoudigd.

Aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise ontdekten
wetenschappers dat een gletsjer aan de oostkust van Groenland, de
Kangerdlugssuaq, zich in versneld tempo terugtrekt. De snelheid is
binnen negen jaar bijna verdrievoudigd. Dit maakt haar tot één van
de snelst bewegende gletsjers ter wereld. Deze observaties
bevestigen de voorspelling dat klimaatverandering een grote impact
op de Groenlandse gletsjers heeft.

Deze zomer is het Greenpeace-schip Arctic Sunrise in Groenland
om tekenen en invloeden van klimaatverandering in dit deel van het
noordpoolgebied vast te leggen. Wetenschappers van het “Climate
Change Institute” van de Universiteit in Maine (USA) voeren een
onafhankelijk onderzoek uit naar verschillende gletsjers als bewijs
van recente klimaatverandering.

Gletsjers zoals de Kangerdlugssuaq voeren ijs van de Groenlandse
ijskap naar de zee. “Dat deze afvoer nu drie keer zo snel gaat is
een dramatische ontdekking,” zegt Dr. Gordon Hamilton. “Deze enorme
toename in afvoer zorgt voor een versnelde zeespiegelstijging met
alle gevolgen van dien.”

Zeespiegelstijging is voor laagliggende landen als Nederland een
direct gevaar van klimaatverandering. Het is mede hierom
onbegrijpelijk dat Nederland een afwachtende houding aanneemt als
het gaat om het stimuleren van duurzame energie. “Het
energierapport dat het kabinet recentelijk naar buiten bracht was
daar een exemplarisch voorbeeld van,” aldus Joris Thijssen,
campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. “Balkenende wil
pas actie ondernemen als andere landen dat ook doen, een houding
die maar al te veel lijkt op de klimaatpolitiek van Bush.”

Other contacts:

– Joris Thijsen, campagneleider klimaat en energie, 06-290 011 56
– Maartje van Boekel, persvoorlichter, 06-250 310 12