Amsterdam, Nederland — Greenpeace verwerpt het vanavond door de Nederlandse, Engelse en Belgische Houthandel Federaties gepubliceerde halfslachtige plan tegen de illegale houtkap. Het zogenoemde Timber Trade Action Plan (TTAP) is een armzalige poging van de Europese houthandelaren, inclusief de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Houthandelaren (VVNH) om de import van illegaal hout in Europa te stoppen. Volgens het voorstel van de houthandelaren moet het probleem van illegaal hout zich vanaf 2010 met vrijwillige afspraken oplossen.

Een Indonesische werker zit op een grote stapel ongemerkt hout, op een schip vlak voor de kust van Kalimantan. Illegale houtkap speelt een grote rol in de houtkapindustrie in Indonesië. ©GP/Chisolm

“Dit plan is een aanfluiting! Er zullen misschien een paar bomen
minder door gekapt worden, maar dit Timber Trade Action Plan is bij
lange niet voldoende om de laatste oerbossen op deze wereld te
redden!”, stelt Hilde Stroot, campagneleider Bossen van Greenpeace
Nederland. “De discussie tussen de houthandel en de diverse
overheden over illegale houtkap is al jaren gaande. De houthandel
geeft zichzelf nu nog eens vijf jaar de tijd om te ‘proberen’
uitsluitend hout van legale afkomst te verwerken. De laatste
resterende oerbossen op onze planeet hebben die tijd niet
meer!”

Greenpeace vindt dat TTAP geen antwoord heeft op gewetenloze
houthandelaren enkel winst willen maken met illegale houtproducten.
Deze veel te goedkope producten verstoren bovendien de markt voor
legaal en duurzaam hout. Daarnaast is TTAP alleen gericht op de
houtsectoren in vijf producentenlanden, wat betekent dat de
illegale houthandel in de overige producentenlanden zeker
onverminderd doorgaat. Het werken naar duurzaam bosbeheer komt in
het plan geheel niet voor. “Willen houthandelaren daadwerkelijk de
illegale houtkap aanpakken en verantwoorde houtproducten verkopen,
dan moeten ze garanderen dat het hout uit verantwoord beheerde
bossen komt. Bijvoorbeeld de bossen die beheerd worden volgens de
standaard van het Forest Stewardship Council”, aldus Stroot.

Momenteel bestaat er binnen de EU geen wetgeving om de import
van illegaal hout tegen te gaan of duurzaam geproduceerd hout te
promoten. En dat terwijl de EU zelf een belangrijke importeur is
van hout en houtproducten uit regio’s waar illegale en verwoestende
houtkap op grote schaal voorkomt. “De Europese commissie kan geen
minuut langer wachten met het uitbannen van illegaal hout van de
Europese markt. De Europese vraag naar te goedkoop hout jaagt de
illegale houtkap in de laatste oerbossen aan. Slappe, vrijwillige
maatregelen van de handel zelf zijn volstrekt onvoldoende om het
snelle verdwijnen van de laatste bosgebieden aan te pakken”, aldus
Stroot. “Bedreigde dieren en plantensoorten verdwijnen door het op
grote schaal destructief kappen van bossen. Ook de van deze bossen
afhankelijke bevolking komt door de houtkap in de problemen.”

Notes to Editors:

(1) De European Commissie heeft het TTAP een bedrag van €3.5
milljoen Euro ter beschikking gesteld, wat ongeveer 72% van het
budget van het programma is

(2) Uit inschatting van de Wereldbank blijkt dat met het huidige
kaptempo de meeste bossen in Indonesie inclusief de bedreigde
diersoorten die het herbergt per 2010 verdwenen zullen zijn.

(3) Deze landen zijn Kameroen, Congo Brazzaville, Gabon,
Indonesië and Maleisië. Deze landen corresponderen met de 5 landen
waarmee de EU bilatelare afspraken over de aanpak van illegaal hout
zal maken