Amsterdam, Nederland — Illegale houtkap en daarmee grootschalige ontbossing gaan keihard, tenzij de landbouwministers, die in Luxemburg zijn voor de Landbouwraad, de import van illegaal hout echt verbieden. Die boodschap laten actievoerders van Greenpeace vandaag zien voor de ingang van het vergadergebouw. Zeven actievoerders van Greenpeace ontrolden vanmorgen een spandoek met de tekst ‘stop illegaal hout’. Ook bieden ze brieven aan, gemaakt van illegaal gekapt hout uit de laatste tropische regenwouden aan de landbouwministers, waaronder minister Veerman. De ministers besluiten de komende twee dagen over maatregelen die illegale houtkap moet tegengaan.

Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, met het Forest Stewardship Council (FSC) logo.

“Het voorgestelde maatregelenpakket van de EU tegen de handel in
illegaal hout, is veel te vrijblijvend. Hout zou tenminste legaal
moeten zijn voordat het naar Europa gaat”, stelt Hilde Stroot
campagneleider bossen Greenpeace Nederland. “Het is naïef te denken
dat vrijwillige maatregelen de illegale handel stoppen. Nieuwe
wetgeving moet de handel in illegaal hout simpelweg verbieden.”

De EU is een belangrijke importeur van hout en houtproducten uit
regio’s waar illegale en verwoestende houtkap op grote schaal
voorkomt. De EU speelt daardoor een belangrijke rol in de
internationale handel in illegale houtproducten, stelt Greenpeace.
Binnen de EU bestaat nog steeds geen wetgeving om de import van
illegaal hout tegen te gaan of duurzaam geproduceerd hout te
promoten.

Het pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie voorstelt,
bestaat uit vrijwillige bilaterale afspraken met producentenlanden.
Een licentiesysteem moet de legaliteit van hout dat naar de EU komt
garanderen. “Het systeem is zo lek als een mandje.”

Greenpeace heeft er telkens op gewezen dat dit licentiesysteem
niet waterdicht is. De vrijwillige basis van de afspraken tussen de
EU en de landen die hout exporteren is een groot probleem. Illegaal
hout kan nog steeds via een ander land worden ingevoerd, waarmee
het hout wordt ‘witgewassen’. De afspraak geldt slechts voor enkele
houtproducten en de controle berust op al bestaande, vaak corrupte
en ineffectieve certificeringssystemen. Het systeem rept met geen
woord over duurzaam bosbeheer en er zijn geen garanties dat
maatschappelijke organisaties in de producentenlanden hun input
kunnen geven. “Zonder keiharde afspraken kunnen de onderhandelingen
resulteren in een halfslachtige overeenkomst die illegaal hout
witwast. Deze schijnafspraken doen dan meer kwaad dan goed”,
waarschuwt Stroot.

Om de Europese Commissie te laten zien dat waterdichte wetgeving
tegen illegaal hout wel mogelijk is, ontwierp Greenpeace samen met
WNF en Europese organisatie FERN een conceptwet die werd aangeboden
aan de Commissie. Meer dan 180 organisaties, 70 Europese bedrijven
en het Europese parlement ondersteunen de eis van Greenpeace voor
strengere wetgeving tegen illegaal hout.

“Europa kan geen minuut langer meer wachten met het uitbannen
van illegaal hout van de Europese markt. Vrijwillige maatregelen
zijn halfslachtige oplossingen die weinig doen aan het verdwijnen
van de laatste bosgebieden. Alleen als illegale houtkap stopt maken
de bedreigde diersoorten in deze bossen, zoals de oeran oetang in
Indonesië en de gorilla in het Congobekken, nog een kans”, aldus
Stroot.

De afgelopen twee weken ontmaskerde Greenpeace op verschillende
plekken de import van illegaal hout naar Europa. Zoals hout van
Papua Nieuw Guinea via China naar Engeland, van de Braziliaanse
Amazone naar Spanje en van het Afrikaanse Congobekken naar
Italië.