Europese chemiewet biedt kansen en laat gaten vallen

Amsterdam, Nederland — Amsterdam, 30 mei 2007 – Op vrijdag 1 juni 2007 treedt de nieuwe Europese chemicaliënwetgeving REACH in werking. Greenpeace is blij met de komst van REACH, maar wil niet te vroeg juichen, omdat een aantal onderdelen van de wet veel beter kunnen. In de huidige vorm biedt deze wet nog niet de bescherming voor milieu en gezondheid die was beloofd.

Greenpeace voert al jaren actie om de chemiesector tot
verbeteringen aan te zetten. Nu pleit Greenpeace voor verfijning
van de Europese chemicalienwetgeving. Afgelopen week vroeg
Greenpeace samen met andere Europese organisaties op het gebied van
milieu, gezondheid en consumentenrechten de Europese Commissie (1)
om ervoor te zorgen dat het nieuw opgerichte Europese Chemicaliën
Agentschap onafhankelijk van de chemische industrie gaat opereren.
Want alleen met behulp van zelfstandige controle kan REACH volledig
en correct in de praktijk worden toegepast.

De officiële start van REACH vormt een nieuwe kans voor de
chemicaliën-wetgeving in Europa. De komende jaren wordt een aantal
niet-afbreekbare chemicaliën die in het lichaam ophopen vervangen
door bestaande veilige alternatieven. Bedrijven moeten vanaf
vrijdag actief informatie verschaffen over de gezondheids- en
veiligheidseffecten van de vele chemicaliën die in grote volumes in
Europa worden geproduceerd of geïmporteerd. Helaas hoeven duizenden
chemicaliën volgens REACH niet te voldoen aan deze
informatieplicht, dus blijven hun effecten op het milieu en onze
gezondheid nog jarenlang onduidelijk.

De komende jaren al worden delen van REACH herzien. Op die
momenten zijn de Europese Commissie en de EU lidstaten in staat om
de wetgeving aan te scherpen en aan te passen aan de realiteit en
aan politieke wensen. De herzieningen mogen niet aangegrepen worden
door de chemiesector om de veiligheidseisen verder te verslappen,
vindt Greenpeace.

Greenpeace wil dat dankzij REACH meer informatie beschikbaar
komt over de effecten van veel meer chemische stoffen op mens en
milieu. En dat alle gevaarlijke stoffen, ook hormoon-verstorende,
kankerverwekkende stoffen en stoffen die genen aantasten worden
vervangen door beschikbare veilige alternatieven. Alleen door deze
maatregelen zullen mens en milieu voldoende beschermd zijn tegen
schadelijke effecten van chemicaliën.

—Einde persbericht—

“My Voice” is de gids die burgers laat zien hoe ze kunnen eisen
dat hun gezondheid en het milieu goed beschermd wordt tegen giftige
stoffen http://www.chemicalreaction.org

Voetnoot: 1. link naar brief aan de Europese Commissie:
http://assets.panda.org/downloads/reach_eif_open_letter_version_final.pdf

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan veertig landen. De
organisatie wordt in Nederland gesteund door bijna 580.000
donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering,
nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het
verdwijnen van biodiversiteit op land en zee.