VROM moet les leren uit problemen met gemanipuleerd koolzaad in buitenland

Amsterdam, Nederland — 8.752 Nederlandse burgers hebben samen met Greenpeace bedenkingen ingediend tegen een proefveld met genetisch gemanipuleerde koolzaadplanten. Deze burgers hebben Greenpeace laten weten dat zij via een zogeheten rode kaart samen met Greenpeace bezwaar willen aantekenen tegen nieuwe proefvelden.(*1)

Het Ministerie van VROM is van plan het bedrijf Advanta Seeds B.V. uit Kapelle in Zeeland vergunning te verlenen voor een proefveld met genetisch gemanipuleerde koolzaadplanten in de Zimmermanpolder bij Rilland (Zeeland).

Een recente studie van ‘The European Environment Agency (EEA)’ typeerde koolzaad als een gewas met een hoog risico op uitkruising. Koolzaad heeft in Nederland vele wilde verwanten. De kans is daarom groot dat de door Advanta ingebrachte genen door bijen of de wind worden verspreid in het milieu. De gevolgen hiervan voor de biodiversiteit zijn nooit onderzocht. Greenpeace vindt dat het ministerie van VROM deze vergunning niet mag afgeven. De kans op uitkruising is zeer reëel en daarmee gaat de overheid voorbij aan het voorzorgsprincipe.

De overheid is bezig met het ontwikkelen van een toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen. Greenpeace vindt dat vragen over nut, noodzaak en aansprakelijkheid hierin centraal moeten staan. Met name de aansprakelijkheid is zowel in Nederland als in Europa nog niet geregeld. Agrariërs die koolzaad verbouwen kunnen hun oogst verliezen door uitkruising met het genetisch gemanipuleerde koolzaad. De vraag die overblijft is wie hiervoor aansprakelijk is.

In Canada bleek in 2000 dat koolzaad van conventionele boeren door uitkruising met genetische gemanipuleerd koolzaad van onder andere het bedrijf Monsanto, ongevoelig is geworden voor drie verschillende, veel gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. Binnen een paar jaar tijd blijkt dus dat drie verschillende genetisch gemanipuleerde planten kunnen uitkruisen tot een superonkruid. En uit een recente brief van Monsanto aan ‘The U.S. Department of Agriculture’ blijkt dat uitkruising met genetische gewassen oncontroleerbaar is. In de brief vraagt Monsanto de autoriteiten soepel om te gaan met het meest recente geconstateerde probleem: Een nog niet toegelaten gen verspreid zich momenteel over de koolzaadvelden van Canada en de Verenigde Staten.

Greenpeace roept het ministerie van VROM haar les te leren uit de problemen met koolzaad in andere landen en geen vergunning te verlenen voor het proefveld met genetisch gemanipuleerde koolzaad van Advanta. Proefvelden met genetisch gemanipuleerd koolzaad zijn een bedreiging voor de biodiversiteit.

*1 Deze mensen stuurden de ‘rode kaarten’ in juni 2000 naar Greenpeace tijdens de actie ‘Genetisch gemanipuleerde gewassen… Stuur ze van het veld’. De machtiging gold voor de periode van 1 jaar, maar na verzoek van Greenpeace hebben 8.752 burgers deze machtiging verlengd.