Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland laat de komende weken onderzoek doen naar giftige stoffen in mens en dier. De milieuorganisatie roept mensen op zich hiervoor aan te melden. Uiteindelijk zal bij honderd mensen en vier diersoorten bloedonderzoek plaatsvinden. Het gaat om schadelijke stoffen die in veel dagelijkse producten zoals computers, vinylzeil en parfum zijn verwerkt. Professor Sauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek bij mensen. De Europese Unie werkt aan een nieuw Europees chemicaliënbeleid. Greenpeace wil dat in Europa de productie en toepassing van giftige stoffen verboden wordt. Om dit te ondersteunen kan het publiek meedoen aan de handtekeningenactie: eis een lichaam zonder gif.

Vind je ook dat de productie en het gebruik van giftige chemische stoffen aan banden gelegd moet worden? Eis een lichaam zonder gif!

Vandaag publiceert Greenpeace
het rapport Gif bloedlink – het verhaal dat niemand wil horen
.
Dit rapport geeft niet alleen aan wáár de giftige stoffen zijn
aangetroffen, maar ook wat de schadelijke effecten kunnen zijn.
Zeven wetenschappers geven commentaar naar aanleiding van recente
onderzoeken. Hoe sterk hun visies soms ook uiteenlopen, over één
ding zijn deze wetenschappers het vrijwel eens: dit soort stoffen
hoort niet thuis in ons milieu en dus niet in het lichaam van mens
en dier.

Het bloedonderzoek van Greenpeace richt zich op giftige
stoffen(1) die slecht afbreken in het milieu. Deze stoffen zitten
in producten die consumenten dagelijks gebruiken en ze belanden
zowel tijdens de productie, het gebruik en de afvalfase in het
milieu. De stoffen zijn van de Alpen tot op de Noordpool
teruggevonden. Vaak hopen ze zich op in het vetweefsel van mens en
dier en komen zo terecht in de voedselketen. Onderzoekers vonden de
schadelijke stoffen terug in sediment, schelpdieren, visdiefjes,
walvissen en ijsberen. Het gaat om stoffen die al in kleine
hoeveelheden schadelijk kunnen zijn; vaak zijn het notoire
hormoonverstoorders. Een van de stoffen leidde tot
geslachtsverandering bij krokodillen. Nederlandse bedrijven dragen
ook hun steentje bij aan deze vervuiling: vier van de vijf
onderzochte stofgroepen worden in ons land geproduceerd. Het is
niet de eerste keer dat Greenpeace onderzoek doet naar deze
stoffen. Vorig jaar werden deze stoffen aangetoond in regenwater en
daarvoor in huisstof.

“We roepen het publiek op mee te doen aan het bloedonderzoek en
ons te steunen in onze eis voor een lichaam zonder gif,” zegt Bart
van Opzeeland van Greenpeace. Er zijn speciale
ansichtkaarten gericht aan Staatssecretaris Van Geel van
Milieu
, waarop mensen hun handtekening kunnen zetten. Ook via
de Greenpeace-website kunnen mensen de actie ondersteunen of zich

aanmelden voor het bloedonderzoek
. De handtekeningenactie wordt
ondersteund door Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu,
Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, WECF, Stichting Reinwater
en de Dierenbescherming.

Nederland is vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie.
Greenpeace wil dat Van Geel zich inzet voor een streng Europees
chemicaliënbeleid (REACH) met een verbod op de productie en het
gebruik van giftige stoffen en de afspraak dat de industrie
overstapt op niet-schadelijke alternatieven. Voor veel schadelijke
stoffen of toepassingen bestaan al alternatieven. Bovendien moeten
stoffen daadwerkelijk veilig zijn (voorzorgsprincipe) voor ze op de
markt gebracht worden. Daarnaast moet informatie over stoffen en
producten toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze
wettelijke maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze
onnodige vervuiling van het milieu.


VOETNOOT

(1) Het onderzoek richt zich op ftalaten, broomhoudende
vlamvertragers, synthetische musken, fenolen (alkylfenolen en
alkylfenol ethoxylaten, bisfenol-A) en organotins.