Nederland — Genetisch gemanipuleerde gewassen verspreiden zich steeds vaker illegaal in het milieu. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van Greenpeace en GeneWatch UK, die een volledig overzicht hebben samengesteld over besmetting van normale gewassen met gentech-gewassen. Niet eerder werd zo onomstotelijk vastgesteld dat gentech-besmettingen geen incidenten zijn. Gentechnologie is onlosmakelijk verbonden met milieuschandalen.

Genetisch gemanipuleerde zalm (groot) vergeleken met een normale zalm (klein). ©Greenpeace

In dit ‘Contamination report’ zijn de belangrijkste voorvallen
opgenomen die verzameld zijn in het online register van Greenpeace
en GeneWatch UK. ‘Dit zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen
zijn. Er is tot dusverre geen officieel besmettingsregister, niet
op nationaal niveau, en niet wereldwijd,’ aldus Jeroen Scharroo van
Greenpeace Nederland. ‘Zowel bedrijven als nationale regeringen
houden de meeste voorvallen van besmetting geheim onder het mom van
vertrouwelijke bedrijfsinformatie.’

Enkele van de meest verontrustende voorvallen uit het rapport
zijn:

– In de Verenigde Staten wordt varkensvlees van genetisch
gemanipuleerde varkens illegaal verkocht aan consumenten;

– In onder andere Duitsland en Nederland worden verschillende
gentech-soorten lukraak met elkaar gemengd, zelfs in belangrijke
veldproeven;

– In Brazilië worden onwettige gentech-gewassen geteeld die het
land zijn binnengesmokkeld;

– Niet-goedgekeurde gentech-gewassen worden gemengd met voedsel,
ook voor voedselhulp naar onder andere Bolivia;

– In landen als de Verenigde Staten zijn normale gewassen besmet
met genetisch gemanipuleerde gewassen met farmaceutische
bestanddelen.

Het rapport onthult 113 besmettingsgevallen vanaf 1996, het jaar
dat gentech-gewassen voor het eerst commercieel beschikbaar kwamen.
De voorvallen spelen wereldwijd, in 39 landen. In slechts de helft
van deze gevallen is het officieel toegestaan genetisch
gemanipuleerde gewassen te telen. Greenpeace vindt het zorgwekkend
dat de frequentie van de voorvallen toeneemt. Alleen al in 2005
speelden in elf landen besmettingsschandalen. Besmetting komt zelfs
voor in landen zoals Groot-Brittannië, waar belangrijke en
zogenaamd ‘zorgvuldig gecontroleerde’ evaluaties van
gentech-gewassen plaatsvinden.

Verder belicht het rapport uitgebreid de fouten die zijn gemaakt
rondom de maïssoort Bt10. Vorig jaar bleek dat deze illegale
gentech-maïs jarenlang geplant was in de Verenigde Staten en van
daaruit verspreid naar onder meer Europa en Japan. Het rapport
concludeert na een uitgebreide analyse dat herhaling van dergelijke
besmettingen in de toekomst nauwelijks is uit te sluiten.

Zoals blijkt uit het rapport is genetische manipulatie
oncontroleerbaar en onomkeerbaar. De veiligheid van gentech voor
mens en milieu is nog allerminst aangetoond. Greenpeace voert dan
ook campagne om verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen
in het milieu te voorkomen.

Het ‘Contamination Register’ is online beschikbaar op
www.gmcontaminationregister.org .

Het volledige rapport is beschikbaar op
http://www.greenpeace.nl/reports/contamination-report