Amsterdam, Nederland —

Greenpeace voert op 3 en 4 november a.s. publieksacties in de
VINEX-gemeenten Utrecht en Rotterdam. De Nederlandse overheid heeft
al jaren duurzaam bouwen als uitgangspunt maar daar komt weinig van
terecht. Uit een nieuw rapport van TNO naar houtgebruik voor
kozijnen, blijkt dat gemeenten onnodig fout hout toestaan op
VINEX-locaties. Belangrijke conclusies uit het rapport zijn dat er
voor kozijnen vooral merantihout wordt gebruikt, dat niet duurzaam
wordt gekapt. TNO geeft aan dat er alternatieven zijn voor het
gebruik van meranti maar dat daar weinig gebruik van wordt gemaakt.
Greenpeace concludeert op basis van het TNO-rapport dat Nederland
medeverantwoordelijk is voor de vernietiging van oerbossen. Door
industriële houtkap komt de biodiversiteit in deze bossen onder
druk te staan. De natuurlijke leefomgeving van bijzondere dieren
als de orang-oetan, de jaguar en de bosolifant wordt vernietigd.
Greenpeace roept de VINEX-gemeenten ter verantwoording en zal aan
de vertegenwoordigers van de gemeenten het TNO-rapport
aanbieden.

De actie in de VINEX-gemeenten is de aftrap in Nederland van een
oerbossen-campagne van Greenpeace. In april 2002 wordt in Den Haag
de CBD-top gehouden (Convention on Biological Diversity), waar de
Nederlandse overheid voorzitter van is. Zo’n 180 landen komen dan
bijeen om afspraken te maken over het behoud van de biodiversiteit.
Greenpeace wil dat er met name wordt ingezet op bescherming van
oerbossen. Niet duurzame en illegale houtkap vernietigen de
oerbossen onomkeerbaar. Het publiek in de steden Utrecht en
Rotterdam kunnen hun steentje bijdragen door een handtekening te
zetten voor het behoud van oerbossen of een videoboodschap in te
spreken. Handtekeningen en videos worden volgend jaar aan
staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
aangeboden.

Vertegenwoordigers van de VINEX-gemeenten nemen tijdens de
actiedagen het TNO-rapport in ontvangst.

Zaterdag 3 november staat Greenpeace in Utrecht op het Neude,
van 11.00 tot 16.00 uur. Om 12.00 uur zal dhr. Van der Poel,
directeur projectbureau Leidsche Rijn, het rapport in ontvangst
nemen.

Zondag 4 november wordt Rotterdam bezocht op het Binnenwegplein
van 12.00 tot 16.30 uur. Wethouder Kombrink, verantwoordelijk voor
Nesselande, is er om 13.00 uur.

Kinderen actief voor oerbossen

Vanaf deze aftrap van de oerbossen-campagne wordt ook de
medewerking van kinderen gevraagd. Internationaal is het project
Kids for forests opgezet. Kinderen en jongeren kunnen actief
meewerken aan het behoud van de oerbossen op aarde. Ze kunnen
informatie aanvragen over de oerbossen. Als ze mee willen doen,
kunnen ze een pakket aanvragen met informatie en
handtekeningenlijsten. Met die lijsten kunnen de kinderen op pad.
Ook deze handtekeningen worden aan Staatssecretaris Faber
aangeboden. Bovendien kunnen kinderen een deel van een totempaal
maken. Tijdens de CBD top in 2002 worden de totempalen
tentoongesteld.

Wie actiever aan de slag wil kan een uitgebreid pakket opvragen
om vooral op school te werken aan het gebruik van milieuvriendelijk
hout en duurzame houtproducten. Zo kan het papiergebruik worden
onderzocht of gebruiksvoorwerpen zoals schriften. Maar ook het
meubilair, duikelrekken, schommels of de gymtoestellen kunnen onder
de loep worden genomen.

Momenteel doet Greenpeace onderzoek in de Amazone naar illegale
houtkap en de rol van de Nederlandse houthandel hierbij.