Van Geel sjoemelt met hoeveelheden asbest in exportvergunning Otapan

Amsterdam, Nederland — Staatssecretaris Van Geel heeft bewust een foute exportvergunning verleend voor het sloopschip de Otapan. Het ministerie van VROM had al in 2002 onderzoek laten doen naar het schip en was precies op de hoogte van de hoeveelheden asbest en andere giftige stoffen in het schip. Ondanks deze kennis, heeft men een exportvergunning afgegeven waarin gesproken wordt van 1000 kilo asbest terwijl er in werkelijkheid sprake is van 54.000 kilo. Van Geel heeft inmiddels toegegeven dat hij fout zit, maar doet dit af als een vergissing. Het Global Platform on Shipbreaking (1) waarvan Greenpeace onderdeel uitmaakt, is geschokt door dit handelen van de staatssecretaris.


Sloopwerf bij Aliaga, Turkije.

“Nederland spreekt zich in diverse internationale fora zeer
sterk uit tegen het dumpen van afval in minder ontwikkelde landen,”
aldus Liesbeth van Tongeren, directeur Greenpeace Nederland. “Hoe
kan een staatssecretaris, zo tegen zijn eigen beloftes in, een
schip vol giftige en kankerverwekkende stoffen willens en wetens
met een onjuiste exportvergunning naar Turkije sturen?”

Een Turkse vakbond van werfmedewerkers en twee bewoners van de
stad Aliaga – de Turkse stad waar de Otapan gesloopt zou gaan
worden – starten met ondersteuning van het Platform en Greenpeace
Nederland, een rechtszaak tegen VROM bij de Raad van State. Dit
gifschip moet direct terug naar Nederland om hier op een schone,
mens- en milieuvriendelijke manier, gesloopt te worden.

VROM heeft gezegd dat het schip voor sloop naar Turkije moest
omdat sloop in Nederland te duur zou zijn en dat er in Turkije
mogelijk een kleine winst behaald zou kunnen worden. Maar in Aliaga
zijn de omstandigheden niet zodanig dat deze enorme grote
hoeveelheden asbest en andere giftige stoffen veilig verwijderd
kunnen worden. Nederland is op dit moment een van de weinige
plekken waar de Otapan op de juiste wijze ontmanteld kan
worden.

“Nu staatssecretaris Van Geel Turkije zo bewust om de tuin heeft
geleid, is er geen andere keuze dan dat het schip terug moet naar
Nederland,” aldus Derk Byvanck, van het Global Platform on
Shipbreaking. “Elk ander voorstel is een belediging voor
Turkije.”

Turkije heeft de Otapan de toegang tot Turkse wateren geweigerd.
Het schip vaart nu rond in de buurt van het Griekse eiland Lesbos.
Staatssecretaris Van Geel heeft maandag een afspraak met de Turkse
milieuminister Pepe. Het Platform wil dat Pepe zijn rug recht
houdt, en zich niet laat ringeloren door mooie beloftes van de
Nederlandse staatssecretaris. Van Geel heeft in deze zaak laten
zien dat hij ondanks mooie woorden, het Turkse milieu en de
gezondheid van Turkse arbeiders blijkbaar minder belangrijk vindt
dan Nederlandse euro’s.

(1) Het Global Platform on Shipbreaking is een coalitie van
verschillende Turkse, Nederlandse en internationale non
gouvermentele organisaties, waaronder Greenpeace, Bellona, BAN en
het Initiative on Harazdous Shipbreaking in Turkey.