Reactie Philips op milieu ultimatum vandaag nog steeds onvoldoende

Amsterdam, Nederland — Greenpeace vindt het teleurstellend om te zien dat Philips consumenten, overheden en milieuorganisaties verantwoordelijk houdt voor het inzamelen en recyclen van zijn eigen giftige afval. Philips zou allereerst de eigen verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien.

Greenpeace voerde in juni actie bij het internationale
hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. De elektronica gigant zegde
Greenpeace toen toe voor 15 juli het milieubeleid te verbeteren,
omdat het bedrijf achterloopt op concurrerende elektronicamerken
zoals Sony. Philips staat in de Greenpeace ranglijst van achttien
bekende elektronicamerken op het gebied van milieu op een magere
14de plaats. De vandaag voorgestelde verbeteringen reiken niet ver
genoeg, stelt Greenpeace vast.

Overheden, consumenten en non-gouvernmentele organisaties moeten
helpen bij de inzameling en recycling, stelt Philips in zijn
internationale persbericht. “Een wollige tekst, waarmee Philips
gewoon weigert om de financiële verantwoordelijkheid voor
inzameling en recycling op zich te nemen,” oordeelt campagneleider
giftige stoffen Kim Schoppink van Greenpeace. “Consumenten moeten
bijdragen door hun apparaat in te leveren. Maar het is Philips die
zelf nog steeds gevaarlijke stoffen in zijn apparaten verwerkt en
die daarom moet betalen voor de inzameling en recycling van het
giftige afval.”

Het bedrijf maakt gelukkig wel een begin met inzamelproeven in
India, Brazilië en Argentinië. Het gaat echter om proeven – Philips
zegt niet toe dat deze ‘pilots’ landelijk zullen worden
doorgevoerd. Tegelijkertijd geeft het bedrijf geen enkele garantie
dat de proefprojecten uiteindelijk zullen leiden tot het opzetten
van inzamelsystemen in alle landen waar het bedrijf apparaten op de
markt brengt.

Philips kondigt aan dat consumenten ‘beter zullen worden
geïnformeerd over waar ze hun afgedankte producten kunnen
inleveren’. Dit heeft echter alleen enige betekenis in landen waar
inzamelpunten beschikbaar zijn. In de meeste landen ontbreken deze
nog, maar daarover rept het persbericht van Philips niet. Philips
zou deze infrastructuur eerst op moeten zetten alvorens consumenten
hiernaar te kunnen verwijzen.

Philips zegt ook ‘meer’ te willen doen om in Noord-Amerika,
Japan en Europa de hoeveelheden Philips-afval die ingezameld worden
te verhogen. Het bedrijf noemt helaas geen concrete doelstelling
waaraan deze toezegging getoetst kan worden.

Afgedankte elektronica komt vaak in ontwikkelingslanden terecht,
waar het afval enorme milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaakt.
Greenpeace vindt dat producenten ervoor moet zorgen dat hun eigen
afgedankte apparaten ingezameld en gerecycled worden in alle landen
waar deze op de markt worden

gebracht, ook moeten zij de kosten hiervoor dragen.