Nederland — Het Global Platform on Shipbreaking (1) heeft uit betrouwbare bronnen in de scheepvaartwereld vernomen dat de Otapan sinds vandaag koers zet naar Nederland. Het Platform, waar Greenpeace deel van uit maakt, is blij dat het sloopschip niet terechtkomt op een plek waar het slopen van een schip vol asbest en andere giftige stoffen een gevaar is voor mens en milieu.

Het sloopschip de Otapan verlaat de haven van Amsterdam op weg naar Turkije. Het schip bevat giftige stoffen zoals asbest, PCB’s en zware metalen.

Het is nog niet duidelijk of de Otapan ook daadwerkelijk in
Nederland gesloopt gaat worden. Staatssecretaris Van Geel is terug
bij af. Er moet een plek gevonden worden waar het schip op een
mens- en milieuvriendelijke wijze gesloopt kan worden. Het Global
Platform on Shipbreaking zal nauwlettend in de gaten blijven houden
waar en hoe dat gaat gebeuren.

“Dit is de enige juiste beslissing die Van Geel op dit moment
kan nemen,” Aldus Derk Byvanck van het Global Platform on
Shipbreaking. “Als hij echt oog heeft voor het milieu, komt Van
Geel snel met een definitieve en echt schone oplossing voor de
Otapan.”

De Otapan ging in juli van dit jaar naar Turkije waar het
volgens het ministerie van VROM op een goede wijze gesloopt zou
worden. Terwijl het schip onderweg was, bleek allereerst de
exportvergunning niet te kloppen – dat sprak van een hoeveelheid
van 1000 kilo asbest aan boord van het schip, terwijl het ging ten
minste 54.000 kilo. Daarnaast werd over de andere aanwezige giftige
stoffen niets gezegd. Ook de gekozen sloopwerf in Turkije bleek
allerminst in staat om een schip met zoveel asbest en andere
giftige stoffen en zware metalen op een goede wijze te slopen.
Turkije weigerde daarop het schip de toegang.

Vrom heeft de afgelopen tijd in de regio gezocht naar andere
sloopwerven, maar zoals bijvoorbeeld gisteren bekend werd, weigerde
ook Malta om de Otapan te slopen.

Het Global Platform on Schipbreaking zal niet alleen het vervolg
van de Otapan op de voet volgen, maar ook hoe het andere
sloopschepen vergaat.

(1) Het Global Platform on Shipbreaking is een coalitie van
verschillende Turkse,  Nederlandse en internationale non
gouvermentele organisaties, waaronder Greenpeace, Bellona, BAN en
het Initiative on Harazdous Shipbreaking in Turkey.