Nederlandse studenten spreken vandaag Van Geel in Montreal

Amsterdam, Nederland — Greenpeace vestigt haar hoop op de milieuministers uit de Europese Unie die vanaf vandaag aanwezig zijn op de klimaattop in Montreal. Van de Verenigde Staten onder president Bush verwacht Greenpeace niet veel. ‘De EU kan beter inzetten op keiharde afspraken voor CO2-reductie dan met halfslachtige maatregelen proberen de VS erbij te krijgen’, aldus Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland. Gegeven de enorme schadelijke invloed van klimaatverandering op mens en milieu in de hele wereld, mogen de ministers niet thuiskomen met een mager resultaat. Vandaag spreken twee Nederlandse studenten staatssecretaris van Geel in Montreal aan op zijn verantwoordelijkheid het klimaat te beschermen.

‘Your decisions are our future!’zeggen ijsberen tijdens een demonstratie tegen klimaatverandering in Montreal. ©Greenpeace

In Montreal moet deze week gesproken worden over hoe we de
CO2-uitstoot na 2012 gaan verminderen. Om de opwarming van de aarde
onder de gevaarlijke grens van 2 graden Celcius te houden, moet de
CO2 uitstoot in 2020 met 30 procent zijn afgenomen. De
milieuministers in Montreal mogen de klimaattop niet afsluiten
zonder harde afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot na
2012. De huidige Kyoto-periode loopt tot 2012. Het Kyoto Protocol
moet volgens Greenpeace het belangrijkste platform blijven voor
verdere onderhandelingen. Politiek leiderschap en duidelijke keuzes
zijn noodzakelijk om gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen.

Greenpeace wil dat de EU-ministers voortrekkers van een
ambitieus klimaatbeleid blijven. De EU-landen moeten het goede
voorbeeld geven door hun energievoorziening snel te verduurzamen.
De EU kan de ontwikkelingslanden helpen dit voorbeeld te volgen.
Investeringen in schone energie zijn noodzakelijk om een einde te
maken aan vervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen
en kernenergie. Energiebesparing en duurzame energie uit zon, wind
en biomassa zijn de enige goede oplossingen voor het tegengaan van
klimaatverandering.

Vandaag dringen twee Nederlandse studenten er bij
staatssecretaris van Geel in Montreal op aan harde internationale
afspraken te maken voor het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen. De twee studenten, Bette Harms en Ronald Franken,
maken deel uit van het project ‘Solar Generation’, waarbij
studenten wereldwijd zelf actief aan de slag gaan tegen
klimaatverandering. Hun boodschap aan de staatssecretaris is:
‘Hands up for Kyoto II.’ Ze vragen Van Geel om de Nederlandse vlag
te plaatsen in een hand op een grote wereldbol. Hiermee spreekt hij
uit dat hij zich hard gaat maken voor een streng klimaatbeleid na
2012. Solar Generation studenten uit andere landen vragen hun
nationale delegatie om hetzelfde te doen.