Gifsporen in bloed, de feiten

Amsterdam, Nederland — Het maakt niet uit waar je woont, hoe oud je bent of welk werk je doet. Iedereen heeft milieuvervuilende stoffen in het bloed. De concentraties zijn verschillend, van heel laag tot heel hoog. Zelfs nieuwe stoffen vinden we vrijwel onmiddellijk terug in het menselijk lichaam. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies van het onderzoek dat het Academisch Ziekenhuis Groningen heeft uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland. Het bloed van een representatieve groep Nederlanders is onderzocht op schadelijke stoffen die in consumentenproducten voorkomen. Uiteindelijk vervuilen we niet alleen ons milieu maar ook onszelf. Het is de hoogste tijd dat er in Europa strengere wetgeving voor chemicaliën gaat komen, waarin dit soort stoffen verboden zijn.

Medewerkers van Greenpeace Nederland staan aan de poort van het chemische bedrijf Broomchemie in Terneuzen en vraagt medewerkers te tekenen voor een schone wereld. ©GP/Reynaers

Het maakt niet uit waar je woont, hoe oud je bent of welk werk
je doet. Iedereen heeft milieuvervuilende stoffen in het bloed. De
concentraties zijn verschillend, van heel laag tot heel hoog. Zelfs
nieuwe stoffen vinden we vrijwel onmiddellijk terug in het
menselijk lichaam. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies van
het onderzoek dat het Academisch Ziekenhuis Groningen heeft
uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland. Het bloed van een
representatieve groep Nederlanders is onderzocht op schadelijke
stoffen die in consumentenproducten voorkomen. Uiteindelijk
vervuilen we niet alleen ons milieu maar ook onszelf. Het is de
hoogste tijd dat er in Europa strengere wetgeving voor chemicaliën
gaat komen, waarin dit soort stoffen verboden zijn.

De stofgroepen ftalaten, broomhoudende vlamvertragers,
synthetische musken, alkyfenolen en organotins zitten in allerlei
dagelijkse consumentenproducten verwerkt. Maar die stoffen blijven
daar niet zitten. Ze lekken eruit en komen vroeg of laat in het
milieu terecht. Door voeding, via de huid of door de lucht krijgen
de mensen deze stoffen uiteindelijk binnen. Over de lange termijn
effecten van deze stoffen, die allemaal geproduceerd zijn door de
chemische industrie, is weinig tot niets bekend.

“Je moet niet te snel zeggen dat er niks aan de hand is. Als je
ziet dat een stof in het bloed kan terechtkomen én je ziet de
schadelijke effecten bij dieren, wat is dan het bewijs dat zo’n
stof onschadelijk is?” aldus prof. dr. P.J.J. Sauer van het
Academisch Ziekenhuis Groningen. Uit het onderzoek bleek ook dat de
mensen er geen flauw idee van hebben dat ze worden blootgesteld aan
schadelijke stoffen, terwijl er ondertussen hoge gehaltes worden
gevonden in hun bloed.

De stoffen komen in de voedselketen terecht en hopen zich op in
het vetweefsel. Deze stoffen zijn van de Alpen tot op de Noordpool
teruggevonden. Eerder onderzoek toonde aan dat regenwater en
huisstof ook vervuild zijn. “Nu is aangetoond dat schadelijke
stoffen zelfs in het bloed zitten, is het noodzakelijk dat de
Europese Unie eindelijk stappen onderneemt om tot een streng
chemicaliënbeleid te komen,” zegt Bart van Opzeeland van Greenpeace
Nederland. “Greenpeace vindt het schandalig dat deze schadelijke
stoffen nog steeds gebruikt worden door bedrijven terwijl er voor
vrijwel alle toepassingen betere alternatieven op de markt zijn.”
Samsung, Puma en Hennes & Mauritz hebben al aangegeven over te
stappen op niet-schadelijke alternatieven.

Lang niet alle bedrijven zijn bereid over te gaan op
niet-schadelijke alternatieven. Greenpeace eist van de politiek om
zich hard te maken voor een streng Europees chemicaliënbeleid, het
zogenaamde REACH, met een verbod op de productie en het gebruik van
schadelijke stoffen en de afspraak dat de industrie verplicht
overstapt op niet-schadelijke alternatieven. De milieuorganisatie
wil dat de stoffen vóóraf grondig worden getest om te zien of ze
daadwerkelijk veilig zijn en niet nadat ze al op de markt zijn
gebracht. Daarnaast moet informatie over stoffen en producten
toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze wettelijke
maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze onnodige
vervuiling van mens en milieu. Tot die tijd zal Greenpeace de druk
op blijven voeren bij producenten zodat zij zelf overgaan op
niet-schadelijke alternatieven.

Notes:

Kijk ook op deze site voor meer informatie over giftige stoffen, zoals het TNO rapport, het wetenschappelijke artikel van prof. dr. Sauer en het Greenpeace boekje “Gifsporen in bloed, de feiten”. Nieuwe informatie over bedrijven en hun producten is terug te vinden in de productendatabase.