De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds hebben gereageerd op de consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Greenpeace heeft in aanvulling daarop ook een individueel gereageerd.

Het voorliggende wetsvoorstel is onvoldoende ambitieus om de stikstofproblematiek structureel op te lossen. Zowel de kwaliteit  van de natuur, als gezondheidheid van de bevolking en economie zullen ernstige schade  blijven ondervinden.