Wil je meer doen?
#Bossen #Klimaat & Energie #Landbouw #Luchtvaart Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we…

Doe mee ×

De uitslag van een stemming in het Europese parlement (EP) betekent het doodvonnis voor de Europese landbouw. Hoewel een omslag naar een landbouwsysteem dat past binnen de grenzen van natuur en klimaat hoognodig is zijn de leden van het EP er niet in geslaagd het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) zodanig te hervormen. In totaal bedraagt de Europese subsidiepot ongeveer een derde van het totale Europese budget: zo’n 400 miljard euro.

Het Europees Parlement heeft nagelaten een aantal cruciale hervormingen door te voeren zoals het stoppen van de stroom van subsidies naar de intensieve veehouderij of het verhogen van de financiering voor milieumaatregelen. Onbegrijpelijk, want de noodzaak voor een volledige omslag in de manier waarop we ons voedsel produceren wordt telkens groter. Met de huidige plannen en financieringsstromen gaan we door op het doodlopende pad van schaalvergroting en intensivering.

Marco Contiero, directeur landbouwbeleid van Greenpeace EU:

De leden van het Europees Parlement hebben een doodvonnis getekend voor de natuur, het klimaat en kleinschalige boeren, die in een alarmerend tempo zullen blijven verdwijnen. Al meer dan 60 jaar is het Europese landbouwbeleid blind voor de gevolgen van ons huidige landbouwsysteem voor de natuur en worden boeren beloond voor hogere productie of het uitbreiden van hun boerderijen. Het Europees Parlement zet die vernietiging moedwillig voort, terwijl wetenschappers waarschuwen dat er een omslag nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken en de natuur te beschermen. Ook voor de doelstellingen van de Europese Green Deal zou dit een doodvonnis kunnen worden.

Het huidige voorstel is in strijd met de Europese Green Deal

Er was zo veel ontevredenheid over de voorliggende plannen onder de leden van het Europees Parlement dat 166 leden voor het schrappen van het hele voorstel stemden en de Commissie vroegen terug te gaan naar de tekentafel. De Europese landbouwcommissaris stelde bovendien dat de deal die in het Parlement werd gesloten in strijd was met de Europese Green Deal. In de Farm to Fork strategie die onderdeel van de Green Deal is, werd kleinschalige landbouw, 25% biologische landbouw, en halvering van het bestrijdingsmiddelengebruik naar voren geschoven, maar daarvan is weinig terug te vinden in het huidige voorstel. 

Tot en met vrijdag zal er nog over verschillende amendementen worden gestemd. Onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale regeringen zullen binnenkort starten onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad, en zullen begin 2021 worden afgerond. 

Wat moet er gebeuren?

Het huidige intensieve landbouwsysteem, met veel te veel dieren, monoculturen en intensief bestrijdingsmiddelengebruik is rampzalig voor zowel onze natuur en het klimaat als voor de boerenstand. Alleen al in Nederland is het aantal boeren sinds het jaar 2000 gehalveerd. Als we op dezelfde voet doorgaan houden we in 2030 opnieuw de helft van het huidige aantal boeren over. Ook de stikstofcrisis laat zien dat de landbouw, en voornamelijk de intensieve veehouderij, enorme gevolgen heeft voor onze kwetsbare natuur. De oplossing is een omslag naar ecologische landbouw met drastisch minder dieren onder voorwaarde dat boeren worden geholpen en een eerlijke prijs krijgen voor hun product.

Lees meer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Wat kun jij doen?

Vind jij ook dat dit beleid van tafel moet? Onderteken dan deze brief aan de Europese Commissie en deel deze oproep op Twitter met de hashtag #WithdrawTheCAP
Al ruim 38.000 mensen gingen je voor!

Wil jij in actie komen voor een duurzaam voedselsysteem? Hou dan onze website de komende tijd in de gaten, meld je aan als vrijwilliger, of voor onze nieuwsbrief.