Dode zeedieren tonen harde noodzaak bescherming

Den Haag, Nederland — Actievoerders van Greenpeace brengen vanmiddag zes kadavers van walvissen en dolfijnen naar het plein in Den Haag. De zeezoogdieren zijn gestorven in visnetten of dodelijk verwond door schepen. De bedreigingen waaraan walvisachtigen blootgesteld worden zijn groot. Ieder jaar verdrinken er maar liefst driehonderdduizend walvissen en dolfijnen in visnetten. Greenpeace wil dat Nederland een voortrekkersrol inneemt bij de bescherming van de walvissen en dolfijnen, zowel in Europees verband als binnen de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), die deze week van start is gegaan.

“Iedere tien minuten sterven er zes walvissen en dolfijnen in de
netten van vissers. De dieren in Den Haag weerspiegelen dit aantal
en de proporties van het probleem”, zegt Farah Obaidullah,
campagneleider oceanen bij Greenpeace. “Daar komen nog de talloze
slachtoffers bij als gevolg van klimaatverandering, jacht,
vervuiling en sonar.” Onder de habitatrichtlijn horen
walvisachtigen in Europa beschermd te zijn, maar lidstaten schieten
tekort bij het invoeren van deze richtlijn.

De zeezoogdieren op het plein vertellen ieder hun eigen verhaal.
Sommige dragen sporen van visnetten, andere hebben verwondingen
door scheepsschroeven. Greenpeace heeft de dieren de afgelopen
maanden dood aangespoeld aangetroffen op Europese stranden. Ze
komen uit de Noord- en Oostzee, het Kanaal en het Franse deel van
de Atlantische Oceaan.

Voor walvissen is naast bijvangst ook de jacht een grote
bedreiging. De Japanse overheid is van plan dit jaar ongeveer
duizend walvissen te doden, waarvan honderd met uitsterven
bedreigde vinvissen en bultruggen. Tijdens de IWC, een
internationaal overleg over het lot van de grote walvissen, zal
Japan naar verwachting druk uitoefenen op andere landen om het
verbod op de commerciële walvisjacht op te heffen. Farah
Obaidullah: “Gezien alle bedreigingen waaraan walvissen worden
blootgesteld is het bizar überhaupt over commerciële jacht te
praten. Walvisvarende landen als Japan, Noorwegen en IJsland zijn
kortzichtig. Ze moeten de kwetsbare walvissen beschermen, niet hun
eigen walvisindustrie.”

Veel soorten zijn nog steeds niet hersteld van de verwoesting
aangericht door commerciële walvisjacht, die pas sinds 1986
verboden is. De zeezoogdieren zijn gebaat bij een goed management
van het totale ecosysteem. Dit betekent onder andere het instellen
van zeereservaten. In deze gebieden mogen geen schadelijke
activiteiten plaatsvinden als visserij, zandwinning of olie- en
gasboringen. Nederland heeft nog de kans om het zeeleven goed te
beschermen door er voor te zorgen dat een netwerk van zeereservaten
wordt opgenomen in de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Mariene
Milieu. Zo krijgt al het zeeleven – dus ook walvissen en dolfijnen
– de rust en de ruimte om te herstellen.

Woordvoerder Geert Drieman is aanwezig in Alaska bij de
vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie. Hij kan
meer informatie geven over de actualiteiten en achtergronden rond
deze bijeenkomst en is beschikbaar voor interviews.

Zie ook:

www.greenpeace.nl/iwc: cyberactie om landen op te roepen zich
tijdens de IWC tegen de jacht uit te spreken;

www.greenpeace.nl/zeereservaten: cyberactie om Nederland op te
roepen zich sterk te maken voor een netwerk van zeereservaten in de
nieuwe Europese Kaderrichtlijn Mariene Milieu