Het zal maar gebeuren, dat een vreemdeling een deel van jouw huis claimt en dat de overheid deze claim netjes registreert als hun eigendom. In Brazilië gebeurt dit écht met Inheems grondgebied, blijkt uit onze analyse van het Braziliaanse kadaster. Om deze geregistreerde landroof te stoppen, stapte de Inheemse bevolking Karipuna – met onze steun – naar de rechter, om de staat aan te klagen tegen deze bizarre procedure.

Het Karipunagebied ligt midden in het Amazonewoud, maar door illegale houtkap van buitenstaanders behoort het gebied tot de top 10 van meest verwoeste inheemse gebieden in Brazilië in 2020. Inheemse leider Adriano Karipuna vecht al jaren tegen de vernietiging van hun grondgebied: “Het is tijd dat de rechtbank de staat verantwoordelijk houdt voor de bescherming van ons grondgebied, ons thuis, zodat we in vrede kunnen leven volgens onze gebruiken en tradities.”

Kaarten © Greenpeace Brazilië Greenpeace Brazilië en CIMI analyseerden de openbaar beschikbare CAR-registers en ontdekten landclaims die de van het inheemse Karipuna-land deels of volledig overschreden.

Beste bosbeschermers

Inheemse groepen zijn de beste bosbeschermers ter wereld. Daar waar zij landrechten hebben, blijft het bos het beste intact. Zoek ‘Karipuna’ maar eens op in Google maps (satellite view), dan zie je wat ik bedoel. Vandaar dat wij nauw samenwerken met de lokale en inheemse groepen om het Amazonewoud te beschermen en dat hun landrechten goed gewaarborgd worden. De gang naar de rechtszaal is mede voortgekomen uit onze intensieve samenwerking met de Karipuna en lokale NGO’s zoals de Indigenist Missionary Council (CIMI) in Brazilië.

Misbruik van Braziliaans kadaster

Samen met CIMI analyseerden we openbaar beschikbare gegevens van het Braziliaanse Kadaster (Cadastro ambiental rural – CAR). Daaruit bleek dat momenteel 31 kadasters bestaan die de grenzen van het beschermde land van de Karipuna geheel of gedeeltelijk overlappen. In veel gevallen heeft er al illegale houtkap plaatsgevonden binnen deze geclaimde percelen. De registratie van landelijk eigendom wordt dus door individuen of groepen misbruikt om landpercelen te claimen – zonder het land daadwerkelijk te bezitten.

In plaats van de inheemse gebieden te beschermen – een staatsrechtelijke verplichting in Brazilië, faciliteert dit registratiesysteem landroof. Dit moet stoppen. Daarom steunen we de rechtsgang van de Karipuna, om de staat te dwingen om hun grondgebied goed te beschermen tegen indringers, daarom ook van harte. Steun jij ze ook? Teken de petitie!

All eyes on the Amazon-project

De monitoringoperaties van de Karipuna Indigenous People maken deel uit van het All Eyes on the Amazon-project, dat wordt geleid door Greenpeace Nederland en Hivos samen met negen organisaties en gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Dit programma ondersteunt inheemse gemeenschappen bij het uitvoeren van bosmonitoring met high-end technologie in Brazilië, Ecuador en Peru. In 2018 bezochten enkele leden van de Karipuna Nederland om hier de aandacht te vestigen op hun strijd tegen illegale landroof en ontbossing.