Acties voor spaarlampen, walvissen en bosbehoud

Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland heeft in 2006 opnieuw flinke successen behaald voor het milieu. Speerpunten van de milieuorganisatie waren vorig jaar klimaatverandering, bescherming van de oerbossen in Papoea-Nieuw-Guinea en spectaculaire acties tegen de walvisjacht. Deze inspanningen voor het milieu werden ondersteund door 572.000 donateurs, de totale inkomsten waren 21,4 miljoen euro.

In 2006 kreeg de klimaatproblematiek een zeer prominente plek in
het publieke debat. De jarenlange vasthoudende acties van
Greenpeace kregen een duwtje in de rug door de film ‘An
Inconvenient Truth’ van Al Gore. Talloze Nederlanders, waaronder
premier Balkenende en Katja Schuurman, vervingen in de campagne
1miljoenspaarlampen.nl hun gloeilamp door een spaarlamp. Daarnaast
toverde de milieuorganisatie een stukje rosse buurt met spaarlampen
om tot een Green Light District. Met lobby en acties droeg
Greenpeace bij aan de ambitieuze kabinetsdoelstellingen voor fikse
beperkingen van de CO2-uitstoot.

Greenpeace voerde begin 2006 ook actie tegen de walvisjacht bij
Antarctica. Beelden van rubberboten tussen walvisjager en walvis
gingen de hele wereld over. In Papoea-Nieuw-Guinea hielpen
Nederlandse vrijwilligers de lokale bevolking bij het afbakenen van
hun eigen bosgebied, zodat dit niet gekapt kan worden. Uit protest
tegen de gentechproeven zaaiden actievoerders in Nederland
biologische spinazie in een maïsproefveld. Na twee acties tegen
Cargill in de Amsterdamse haven met tegelijkertijd acties elders in
de wereld, beloofden de belangrijkste sojahandelaren verbetering.
Twee jaar lang zullen ze niet handelen in soja die is verbouwd op
ontboste stukken Amazone. Later in het jaar vestigde Greenpeace
aandacht op het dumpen van giftig afval door actie te voeren op de
Probo Koala en de Otapan. De Otapan wordt op dit moment veilig in
Nederland gesloopt en niet op een milieuvervuilende werf in
Turkije.

Greenpeace meet haar succes af aan verbeteringen in het milieu
en niet aan een groter inkomen, maar om succesvol campagne te
blijven voeren is er natuurlijk geld nodig. Financieel heeft
Greenpeace Nederland een goed jaar achter de rug. Het
donateursaantal is stabiel. Daalde het aantal donateurs in 2005 met
5,3 procent, vorig jaar was dat slechts 1,3 procent. De gemiddelde
gift per donateur steeg, waardoor Greenpeace meer inkomsten uit
fondsenwerving verkreeg. De totale inkomsten waren in 2005 (21,9
miljoen euro) iets hoger dan in 2006 (21,4 miljoen euro).

Van alle inkomsten gaat 52 procent direct naar de
milieucampagnes (onderzoek, lobby en actie), waarvan meer dan de
helft aan buitenlandse Greenpeace-projecten wordt besteed. Hierdoor
kan Greenpeace campagne voeren tegen de enorme milieuproblemen in
bijvoorbeeld India en China. 21 procent gaat naar het communiceren
en voorlichten als onderdeel van deze campagnes. Het aan
fondsenwerving bestede bedrag zit ruim binnen de grenzen die het
CBF stelt aan fondsenwervende organisaties.

In 2006 waren er zo’n 500 vrijwilligers en 94 betaalde
medewerkers werkzaam bij Greenpeace Nederland in 82 fte’s.
Halverwege 2006 voerde Greenpeace een verandering in de
organisatiestructuur door. Algemeen directeur Liesbeth van Tongeren
verdiende in 2006 88.000 euro bruto, wat onder de norm van de
commissie Wijffels voor goede doelen ligt.

“In 2006 zagen we de aandacht voor klimaatproblemen enorm
toenemen”, zegt Liesbeth van Tongeren, algemeen directeur van
Greenpeace Nederland. “Greenpeace is blij met de ambitieuze
klimaatplannen van het nieuwe kabinet. Maar we zijn er nog lang
niet. Kijk naar de plannen van Nederlandse energiebedrijven voor
vijf nieuwe kolencentrales, die jaarlijks evenveel CO2 zullen
uitstoten als 9 miljoen auto’s! Dat vind ik onaanvaardbaar. Als de
regering haar eigen klimaatbeleid serieus neemt, moet ze die
desastreuze bouwplannen onmiddellijk stoppen.”

Het jaarverslag is te downloaden via
www.greenpeace.nl/jaarverslagen

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie
wordt in Nederland gesteund door 572.000 donateurs. Greenpeace
voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie, giftige
stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee.